Poland Information Management Working Group


  Poland Interactive Dashboards
...

Factbook


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (8 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (8 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group meeting notes (25 April 2024)

  Document
  Publish date: 7 May 2024 (14 days ago)
  Create date: 7 May 2024 (13 days ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (1 month ago)
  Create date: 29 March 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (1 month ago)
  Create date: 1 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group meeting notes (25 April 2024)

  Document
  Publish date: 7 May 2024 (14 days ago)
  Create date: 7 May 2024 (13 days ago)
 • Download

  Poland: IMWG Meeting Minutes - 23 November 2023

  Document
  Publish date: 30 November 2023 (5 months ago)
  Create date: 30 November 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group meeting notes (18 August 2023)

  Document
  Publish date: 28 August 2023 (8 months ago)
  Create date: 28 August 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: IMWG Meeting Minutes- 12 January 2023

  Document
  Publish date: 24 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 24 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: IMWG Presentation - 12 January 2023

  Document
  Publish date: 24 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 24 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (October - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (November - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (September - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (December - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites
  Publish date: 1 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group - 2023RRP&IntentionSurvey updates presentation (18 August 2023)

  Document
  Publish date: 28 August 2023 (8 months ago)
  Create date: 28 August 2023 (8 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation - Poland: REACH - Multi-Sector Needs Assessment (MSNA) questionnaire

  Document
  MSNA - Multi-Sector Needs Assessment UNHCR&REACH questionnaire
  Publish date: 26 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 26 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (October - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (November - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (September - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (October - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (November - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (September - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (6 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (December - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites
  Publish date: 1 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (6 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland (Report)

  Document
  The escalation of the war in Ukraine in February 2022 resulted in a humanitarian crisis and the arrival of a million of refugees to Poland. Before 2022, there was already a large community of Ukrainia...
  Publish date: 30 October 2023 (6 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (6 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce - W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Publish date: 30 October 2023 (6 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (6 months ago)
 • Download

  Mapa Pomocy w Polsce - Trendy & Zmiany - 08-11 2022

  Document
  Mapa Pomocy w Polsce - Trendy & Zmiany - 08-11 2022
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland Protection Monitoring Brief #2 (August to November 2022)

  Document
  As a consequence of mass displacement from Ukraine, Poland has swiftly transformed from a country hosting a relatively small number of asylum seekers and refugees into one of the main refugee-hostin...
  Publish date: 15 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 15 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (8 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  Publish date: 5 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 4 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Economic Living Conditions for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (2 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection Challenges for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (2 months ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (6 months ago)
  Create date: 9 November 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Monitoring and Profiling Coverage in 2022

  Document
  Coverage of Protection Monitoring and Profiling in Poland in 2022
  Publish date: 6 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 6 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Atlas Map (April 2007)

  Document
  Map in Adobe Acrobat format related to a UNHCR operation
  Publish date: 20 July 2020 (3 years ago)
  Create date: 18 February 2011 (13 years ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence and Asylum system facilities (05 October 2016)

  Document
  Poland: UNHCR Presence and Asylum system facilities (05 October 2016)
  Publish date: 20 July 2020 (3 years ago)
  Create date: 14 November 2016 (7 years ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (1 month ago)
  Create date: 29 March 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (1 month ago)
  Create date: 1 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Activity Info Training Manual (Polish)

  Document
  Training Manual for Reporting to Activity Info
  Publish date: 21 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 21 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Activity Info Training Manual

  Document
  Training Manual for Reporting to Activity Info
  Publish date: 22 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 22 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (3 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (3 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (8 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (October - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (November - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (September - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 1 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (August)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is an effort to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 16 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 16 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (December - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites
  Publish date: 1 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 1 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 20 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation - Poland: REACH - Multi-Sector Needs Assessment (MSNA) TOR

  Document
  MSNA - Multi-Sector Needs Assessment UNHCR&REACH TOR
  Publish date: 26 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 26 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group - Terms of Reference (April 2022)

  Document
  Poland: Information Management Working Group - Terms of Reference (April 2022)
  Publish date: 21 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 21 April 2022 (2 years ago)

 • Working Group Key Contacts