Menu

Poland Health Sector


Health Sector Dashboard

This dashboard illustrates the location of key ongoing health activities in support of Ukrainian refugees.

Partners should access the platform and input information about their location and key ongoing activities in support of Ukrainian refugees in Poland. Once the registration is completed, a unique record is created and added to the Health Sector – Ukrainian Refugee Response in Poland dashboard under the partner's name.

Health partners who wish to gain access to registration should write to eurowhopol@who.int & beqirim@who.int.

WHO is carrying out the registration of health sector partners in Poland in support of the country’s response to the health needs of refugees from Ukraine.

  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Mudita Association: supporting people with disability and their families

  document
  Stowarzyszenie Mudita: wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
  Publish date: 9 May 2023 (23 days ago)
  Create date: 9 May 2023 (22 days ago)
 • Download
 • Download
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 28 April 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim.
  Publish date: 9 May 2023 (23 days ago)
  Create date: 9 May 2023 (22 days ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination - 31 March 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim.
  Publish date: 13 April 2023 (1 month ago)
  Create date: 13 April 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Ogłoszenie na temat leków psychotropowych

  document
  Ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo Zdrowia
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Оголошення про прийом психотропних препаратів (April 2022)

  document
  Повідомлення ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Польщі
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Psychotropic medication announcement (April 2022)

  document
  WHO and Ministry of Health of Poland announcement
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 28 April 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim.
  Publish date: 9 May 2023 (23 days ago)
  Create date: 9 May 2023 (22 days ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination - 31 March 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim.
  Publish date: 13 April 2023 (1 month ago)
  Create date: 13 April 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Presentation (24 Feb 2023)

  document
  PUI Poland March 2022 – February 2023
  Publish date: 28 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  EMT & Health Coordination Call_EN_PL - 24 February 2023

  document
  Minutes from the Health sector meeting
  Publish date: 28 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  EMT & Health Coordination Call_EN_PL - 17 February 2023

  document
  Minutes from the Health sector meeting
  Publish date: 22 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 22 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Presentation (24 Feb 2023)

  document
  PUI Poland March 2022 – February 2023
  Publish date: 28 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 17 March 2023

  document
  Publish date: 23 March 2023 (2 months ago)
  Create date: 23 March 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Dental EMT 3 March 2023

  document
  Publish date: 8 March 2023 (2 months ago)
  Create date: 8 March 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 03 March 2023

  document
  Publish date: 8 March 2023 (2 months ago)
  Create date: 8 March 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Blue Line Polish Procedure on Domestic Violence (24 Feb 2023)

  document
  Publish date: 28 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Actions for people from Ukraine implemented by the Foundation for Social Education

  document
  Presentation prepared by Foundation for Social Education
  Publish date: 1 February 2023 (4 months ago)
  Create date: 1 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Access to health services in Poland for refugees from Ukraine - UA, RU, PL, EN

  document
  Access to medical services for Ukrainian Refugees
  Publish date: 30 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 30 August 2022 (9 months ago)
 • Download

  Access to health services in Poland for refugees from Ukraine - UA, RU, PL, EN

  document
  Access to medical services for Ukrainian Refugees
  Publish date: 30 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 30 August 2022 (9 months ago)
 • Download

  Ukrainian Refugees in Poland Survey 2022. Preliminary findings

  document
  WHO and Statistical Office of Poland, Rzeszow (Merkur Beqiri, WHO and Marek Cierpiał Wolan, Statistics Poland)
  Publish date: 18 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 22 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH

  document
  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH
  Publish date: 20 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 25 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: IOM Role in Vaccination

  document
  Publish date: 13 April 2023 (1 month ago)
  Create date: 13 April 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Health Sector Findings (Poland, October 2022)

  document
  Multi-Sector Needs Assessment - Health Sector Findings (Poland, October 2022)
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download
 • Download

  Poland: Disability needs of Ukrainian people in Poland (June 2022)

  document
  Publish date: 26 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 26 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Joint EUCPT and WHO site assessment for possible Medevac Reception Centre (15 April 2022)

  document
  Joint EUCPT and WHO site assessment for possible Medevac Reception Centre 15th April 2022
  Publish date: 25 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 26 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  All Hazards Preparedness & Response Overview by John Saidon (Health Operations Manager HQ/WRE/ERA/GHW)

  document
  Zasady postępowania na przypadek nagłych zagrożeń. Nurt ‘All Hazards’.
  Publish date: 13 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 13 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  GBV Constant Companion (Ukrainian version)

  document
  Publish date: 1 August 2022 (10 months ago)
  Create date: 1 August 2022 (9 months ago)
 • Download

  Procedure Guide for Registering an INGO in Poland

  document
  Publish date: 27 July 2022 (10 months ago)
  Create date: 27 July 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Mudita Association: supporting people with disability and their families

  document
  Stowarzyszenie Mudita: wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
  Publish date: 9 May 2023 (23 days ago)
  Create date: 9 May 2023 (22 days ago)
 • Download
 • Download
 • Download

  Poland: Service mapping poster for Subcarpathian voivodeship and Wroclaw developed by Intersos

  document
  W ramach strategii wyjścia, Intersos opracował ulotkę, która wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do usług medycznych na terenie województwa Podkarpackiego i we Wrocławiu oraz gdzie udać by uzyskać pomoc medy...
  Publish date: 2 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 2 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Health Sector Partners - presence and activities in Poland (18 April 2022)

  document
  presence and activities in Poland as of April 18th 2022
  Publish date: 18 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 21 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Suicide Prevention in Polish settings: agenda (19 September 2022 at 14:00, ZOOM)

  document
  Publish date: 16 September 2022 (8 months ago)
  Create date: 16 September 2022 (8 months ago)

  Working Group Key Contacts
  Working Groups