Poland Protection Sector


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Protection Profiling & Monitoring Factsheet (May 2024)

  Document
  To strengthen and promote an evidence-based protection response, UNHCR Poland has been implementing a Protection Profiling and Monitoring exercise to regularly collect and analyze data about the profi...
  Publish date: 3 July 2024 (19 days ago)
  Create date: 3 July 2024 (18 days ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector — Special Act amendments: focus on collective centers (06 June 2024)

  Document
  Publish date: 6 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 14 June 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector — Recent developments relevant to Protection: Situation at the border area (06 June 2024)

  Document
  Publish date: 6 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 26 June 2024 (25 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Protection Brief (01 January 2024 — 28 March 2024)

  Document
  This report presents an overview of the demographic profiles and displacement patterns as well as the main findings regarding protection risks and priority needs of refugees from Ukraine in Poland. Th...
  Publish date: 4 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 4 June 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: IOM — CT-related risks and measures identified in Ukraine

  Document
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  Publish date: 19 June 2023 (1 year ago)
  Create date: 19 June 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  Publish date: 19 June 2023 (1 year ago)
  Create date: 19 June 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  Document
  Publish date: 19 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 19 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: 5 Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine (in Polish, Ukrainian, Russian and English)

  Document
  La Strada
  Publish date: 28 March 2022 (2 years ago)
  Create date: 28 March 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Anti Fraud & Exploitation — UNHCR Leaflet

  Document
  Publish date: 25 March 2022 (2 years ago)
  Create date: 25 March 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector — Special Act amendments: focus on collective centers (06 June 2024)

  Document
  Publish date: 6 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 14 June 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector — Recent developments relevant to Protection: Situation at the border area (06 June 2024)

  Document
  Publish date: 6 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 26 June 2024 (25 days ago)
 • Download

  Poland: IOM — CT-related risks and measures identified in Ukraine

  Document
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: UNFPA — Clinical Management of Rape and Intimate Partner Violence Guidelines

  Document
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Meeting Minutes - 11 May 2023

  Document
  Publish date: 29 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 29 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland Protection Monitoring Brief #2 (August to November 2022)

  Document
  As a consequence of mass displacement from Ukraine, Poland has swiftly transformed from a country hosting a relatively small number of asylum seekers and refugees into one of the main refugee-hostin...
  Publish date: 15 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 15 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugees from Ukraine in Poland — Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce — Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugees from Ukraine in Poland — Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Profiling & Monitoring Factsheet (May 2024)

  Document
  To strengthen and promote an evidence-based protection response, UNHCR Poland has been implementing a Protection Profiling and Monitoring exercise to regularly collect and analyze data about the profi...
  Publish date: 3 July 2024 (19 days ago)
  Create date: 3 July 2024 (18 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Protection Brief (01 January 2024 — 28 March 2024)

  Document
  This report presents an overview of the demographic profiles and displacement patterns as well as the main findings regarding protection risks and priority needs of refugees from Ukraine in Poland. Th...
  Publish date: 4 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 4 June 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector — ACAPS overview of social protection for refugees from Ukraine

  Document
  The ACAPS overview of social protection for refugees from Ukraine (21 November 2023) looks at: 1. The assistance is available from the host states to refugees from Ukraine who have temporary Protecti...
  Publish date: 28 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 28 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (2 months ago)
  Create date: 13 May 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  Publish date: 5 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 4 March 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 29 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 1 March 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (5 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (5 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland: WHO — Guidelines Launch Event Presentation

  Document
  Conversation with national experts in Poland on health response to women and children subjected to sexual and intimate partner violence and abuse.
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards — Technical Guidelines

  Document
  Publish date: 11 September 2023 (10 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards — Technical Guidelines

  Document
  Publish date: 11 September 2023 (10 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Helpful Resources ENG and POL

  Document
  Publish date: 3 August 2023 (11 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Co robić & Czego nie robić Informacje Dla Wolontariuszy (February 2023)

  Document
  How to support refugees in a responsible and ethical manner.
  Publish date: 28 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 28 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (2 months ago)
  Create date: 13 May 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (15 August 2022)

  Document
  Publish date: 15 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (29 July 2022)

  Document
  Publish date: 29 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (08 July 2022)

  Document
  Publish date: 8 July 2022 (2 years ago)
  Create date: 9 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Border Monitoring Update (25 May 2022)

  Document
  Publish date: 27 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 1 June 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector — Special Act amendments: focus on collective centers (06 June 2024)

  Document
  Publish date: 6 June 2024 (1 month ago)
  Create date: 14 June 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards — Technical Guidelines

  Document
  Publish date: 11 September 2023 (10 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards — Technical Guidelines

  Document
  Publish date: 11 September 2023 (10 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 3 July 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Terms of Reference - Protection Sector 2023

  Document
  Protection sectors ToR 2023
  Publish date: 16 May 2023 (1 year ago)
  Create date: 16 May 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Terms of Reference (TORs)

  Document
  Publish date: 26 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 1 April 2022 (2 years ago)

 • Counter-Trafficking of Human Beings

    Government of the Republic of Poland Counter-Trafficking of Human Beings Helpline

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: EN

  • La Strada leaflet: EN

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: UA

  • La Strada leaflet: UA

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: RU

  • La Strada leaflet: RU

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: PL

  • La Strada leaflet: PL

    Information and helpline in Ukrainian (endorsed by the National Police Department in Ukraine). Support services available in Poland. Double sided leaflet: side 1

  • Double sided leaflet: side 1

    Information and helpline in Ukrainian (endorsed by the National Police Department in Ukraine). Support services available in Poland. Double sided leaflet: side 2

  • Double sided leaflet: side 2

    Information and helpline in Ukrainian (endorsed by the National Police Department in Ukraine). Support services available in Poland. Poster

  • Poster

  Working Group Key Contacts
  Counter-Trafficking of Human Beings