Poland Protection Sector


  Working Group Documents
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (10 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (10 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (10 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (10 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 9 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 2 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  Publish date: 19 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  Publish date: 19 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  Document
  Publish date: 19 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  5 Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine (in Polish, Ukrainian, Russian and English)

  Document
  La Strada
  Publish date: 28 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 28 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Anti Fraud & Exploitation - UNHCR Leaflet

  Document
  Publish date: 25 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 25 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes - 20 September 2022

  Document
  Publish date: 20 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes - 07 September 2022

  Document
  Publish date: 8 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 8 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes (24/08/2022)

  Document
  Publish date: 1 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 1 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes (05 July 2022)

  Document
  Publish date: 31 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes (24 May 2022)

  Document
  Publish date: 7 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 10 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: DOs&DON'Ts for volonteers (February 2023)

  Document
  How to support refugees in a responsible and ethical manner
  Publish date: 28 February 2023 (9 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Що потрібно & чого не потрібно робити (February 2023)

  Document
  How to support refugees in a responsible and ethical manner.
  Publish date: 28 February 2023 (9 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Co robić & Czego nie robić Informacje Dla Wolontariuszy (February 2023)

  Document
  How to support refugees in a responsible and ethical manner.
  Publish date: 28 February 2023 (9 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (1 month ago)
  Create date: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (10 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (10 days ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (10 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (10 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce - W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Publish date: 30 October 2023 (1 month ago)
  Create date: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (1 month ago)
  Create date: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland Protection Monitoring Brief #2 (August to November 2022)

  Document
  As a consequence of mass displacement from Ukraine, Poland has swiftly transformed from a country hosting a relatively small number of asylum seekers and refugees into one of the main refugee-hostin...
  Publish date: 15 March 2023 (8 months ago)
  Create date: 15 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (10 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (10 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (11 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (11 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (11 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (10 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (10 days ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (10 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (10 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 9 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 2 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards - Technical Guidelines (Polis Language Version)

  Document
  Publish date: 11 September 2023 (3 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards - Technical Guidelines

  Document
  Publish date: 11 September 2023 (3 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Helpful Resources ENG and POL

  Document
  Publish date: 3 August 2023 (4 months ago)
  Create date: 3 August 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway _ PL

  Document
  Poland: GBV Referral Pathway _ PL
  Publish date: 5 January 2023 (11 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway (January 2023)

  Document
  Publish date: 5 January 2023 (11 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (15 August 2022)

  Document
  Publish date: 15 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (29 July 2022)

  Document
  Publish date: 29 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (8 July 2022)

  Document
  Publish date: 8 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Border Monitoring Update (25 May 2022)

  Document
  Publish date: 27 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 1 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Border Monitoring Update (11 May 2022)

  Document
  Publish date: 23 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  Publish date: 9 June 2023 (6 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  Publish date: 9 June 2023 (6 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Terms of Reference - Protection Sector 2023

  Document
  Protection sectors ToR 2023
  Publish date: 16 May 2023 (6 months ago)
  Create date: 16 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Terms of Reference (TORs)

  Document
  Publish date: 26 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 1 April 2022 (1 year ago)

 • Counter-Trafficking of Human Beings

    Government of the Republic of Poland Counter-Trafficking of Human Beings Helpline

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: EN

  • La Strada leaflet: EN

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: UA

  • La Strada leaflet: UA

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: RU

  • La Strada leaflet: RU

    Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine. La Strada leaflet: PL

  • La Strada leaflet: PL

    Information and helpline in Ukrainian (endorsed by the National Police Department in Ukraine). Support services available in Poland. Double sided leaflet: side 1

  • Double sided leaflet: side 1

    Information and helpline in Ukrainian (endorsed by the National Police Department in Ukraine). Support services available in Poland. Double sided leaflet: side 2

  • Double sided leaflet: side 2

    Information and helpline in Ukrainian (endorsed by the National Police Department in Ukraine). Support services available in Poland. Poster

  • Poster

  Working Group Key Contacts
  Counter-Trafficking of Human Beings