Poland Child-Protection Sub-Sector


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (14 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (14 days ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (14 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (14 days ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (1 month ago)
  Create date: 29 March 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 1 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 20 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector Meeting Minutes - 12 July 2023

  Document
  Publish date: 22 September 2023 (8 months ago)
  Create date: 22 September 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector WG presentation (18 May 2022)

  Document
  CPSWG Presentation 18 May
  Publish date: 18 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector WG presentation (11 May 2022)

  Document
  CPSWG presentation and round table discussion 8-9 May
  Publish date: 11 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector WG presentation (27 April 2022)

  Document
  CPSWG presentation 27 April
  Publish date: 27 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Child Protection WG meeting notes (27 April 2022)

  Document
  Minutes of CP SWG meeting
  Publish date: 27 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (6 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (14 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (14 days ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  Publish date: 5 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 4 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Economic Living Conditions for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (2 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection Challenges for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (2 months ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (6 months ago)
  Create date: 9 November 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (1 month ago)
  Create date: 29 March 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 1 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (4 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (4 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  MHPSS sector brief on essential terminology

  Document
  Overview of essential and correct terminologies on MHPSS - Poland
  Publish date: 1 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: PSEA Briefing for CPSWG (27 April 2022)

  Document
  PSEA Briefing by UNICEF 27 April
  Publish date: 27 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  UNICEF Key Considerations for GBV Risk Mitigation in Humanitarian Cash Transfers (HCT)

  Document
  Publish date: 7 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 7 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (14 days ago)
  Create date: 13 May 2024 (14 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (15 August 2022)

  Document
  Publish date: 15 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 20 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector Working Group - Terms of Reference

  Document
  Country-level Ukraine Response in Poland - 1 April 2022
  Publish date: 1 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 7 April 2022 (2 years ago)

 • Working Group Key Contacts
    Working Group Links
  Factbook
  Helpline for Children & Adolescents. The connection is free and available every day 24/7.
  116 111 - a helpline for children and youth for 12 years has been run by the Empowering Children Foundation, which helps children who have experienced various forms of violence free of charge. The phone is anonymous, free, 24/7 and discreet. In each European country under the number 116 111 people under 18 years of age. will receive the help and support they need. Psychologists and educators - consultants work on the helpline. We are professionally prepared to provide psychological assistance over the phone and online. You can contact us at any time by calling 116 111 or by sending us a message via the website.
  National and Sub-National Coordination meeting calendar