Poland Accountability to Affected People Working Group


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Protection Brief (01 January 2024 - 28 March 2024)

  Document
  This report presents an overview of the demographic profiles and displacement patterns as well as the main findings regarding protection risks and priority needs of refugees from Ukraine in Poland. Th...
  تاريخ النشر: 4 June 2024 (11 days ago)
  تاريخ الانشاء: 4 June 2024 (11 days ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - Advocacy on the amendments to the Special Act - ISCG & Protection Sector on 18th of April 2024

  Document
  تاريخ النشر: 28 May 2024 (18 days ago)
  تاريخ الانشاء: 28 May 2024 (18 days ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 19 March 2024 (Polish)

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 21 December 2023 (Polish)

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 16 November 2023 (Polish)

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  تاريخ النشر: 19 June 2023 (11 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 June 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  تاريخ النشر: 19 June 2023 (11 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 June 2023 (11 months ago)
 • Download

  Ukraine emergency: CDAC Communication, community engagement and accountability across the Ukraine response

  Document
  تاريخ النشر: 14 June 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 14 June 2022 (2 years ago)
 • Download

  5 Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine (in Polish, Ukrainian, Russian and English)

  Document
  La Strada
  تاريخ النشر: 28 March 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 28 March 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Anti Fraud & Exploitation - UNHCR Leaflet

  Document
  تاريخ النشر: 25 March 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 25 March 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (August)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is an effort to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  تاريخ النشر: 16 January 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 16 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  تاريخ النشر: 16 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 16 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  تاريخ النشر: 8 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Minimum Question Set for Surveys: Information Needs, Communication, Feedback (April 2022)

  Document
  Poland: Minimum Question Set for Surveys: Information Needs, Communication, Feedback (April 2022)
  تاريخ النشر: 29 April 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 4 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 19 March 2024 (Polish)

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 21 December 2023 (Polish)

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 16 November 2023 (Polish)

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 21 December 2023

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: AAP WG Meeting Minutes 19 March 2024

  Document
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  تاريخ النشر: 26 January 2024 (4 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  تاريخ النشر: 26 January 2024 (4 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  تاريخ النشر: 7 November 2023 (7 months ago)
  تاريخ الانشاء: 7 November 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  تاريخ النشر: 3 November 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  تاريخ النشر: 3 November 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Protection Brief (01 January 2024 - 28 March 2024)

  Document
  This report presents an overview of the demographic profiles and displacement patterns as well as the main findings regarding protection risks and priority needs of refugees from Ukraine in Poland. Th...
  تاريخ النشر: 4 June 2024 (11 days ago)
  تاريخ الانشاء: 4 June 2024 (11 days ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  تاريخ النشر: 5 March 2024 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 4 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection Challenges for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  تاريخ النشر: 4 March 2024 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 28 February 2024 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Economic Living Conditions for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  تاريخ النشر: 4 March 2024 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 28 February 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 27 January 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  تاريخ النشر: 5 January 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 19 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  تاريخ النشر: 14 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 9 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 31 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  تاريخ النشر: 19 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  تاريخ النشر: 29 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 29 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  تاريخ النشر: 22 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 1 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - Advocacy on the amendments to the Special Act - ISCG & Protection Sector on 18th of April 2024

  Document
  تاريخ النشر: 28 May 2024 (18 days ago)
  تاريخ الانشاء: 28 May 2024 (18 days ago)

 •   Working Group Links
  Factbook
  Poland: Refugee Coordination Forum - National and Sub-National Coordination Meeting Calendar
  National and Sub-National Coordination meeting calendar
  Protection Against Sexual Exploitation and Abuse
  PSEA Videos for refugee children, women and Roma people on their #RightToFreeAndSafeAid
  These adapted PSEA videos will help national and international organisations in Poland, in preventing sexual exploitation and abuse by ensuring all affected people know that humanitarian assistance is never conditional on transactions or exchanges of any kind. They are also a response to the issue that 62% of surveyed refugees in 2023, did not know how to provide complaints and feedback on humanitarian assistance, including aid workers behaviour.