Poland Accountability to Affected People Working Group


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Date de publication: 26 January 2024 (27 days ago)
  Créé: 26 January 2024 (27 days ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Date de publication: 26 January 2024 (27 days ago)
  Créé: 26 January 2024 (27 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Date de publication: 9 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 9 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Date de publication: 7 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 7 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Date de publication: 2 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 2 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  Date de publication: 19 June 2023 (8 months ago)
  Créé: 19 June 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  Date de publication: 19 June 2023 (8 months ago)
  Créé: 19 June 2023 (8 months ago)
 • Download

  Ukraine emergency: CDAC Communication, community engagement and accountability across the Ukraine response

  Document
  Date de publication: 14 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 14 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  5 Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine (in Polish, Ukrainian, Russian and English)

  Document
  La Strada
  Date de publication: 28 March 2022 (1 year ago)
  Créé: 28 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Anti Fraud & Exploitation - UNHCR Leaflet

  Document
  Date de publication: 25 March 2022 (1 year ago)
  Créé: 25 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (August)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is an effort to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 16 January 2023 (1 year ago)
  Créé: 16 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Date de publication: 16 December 2022 (1 year ago)
  Créé: 16 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Date de publication: 8 December 2022 (1 year ago)
  Créé: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Minimum Question Set for Surveys: Information Needs, Communication, Feedback (April 2022)

  Document
  Poland: Minimum Question Set for Surveys: Information Needs, Communication, Feedback (April 2022)
  Date de publication: 29 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 4 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 16 March 2023 (Polish)

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (4 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (4 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 20 July 2023

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (4 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (4 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 20 April 2023

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (4 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (4 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 16 February 2023 (Polish)

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (4 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (4 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 20 April 2023 (Polish)

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (4 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Date de publication: 26 January 2024 (27 days ago)
  Créé: 26 January 2024 (27 days ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Date de publication: 26 January 2024 (27 days ago)
  Créé: 26 January 2024 (27 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Date de publication: 7 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 7 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Date de publication: 3 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Date de publication: 3 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Date de publication: 9 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 9 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Date de publication: 7 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 7 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Date de publication: 2 November 2023 (3 months ago)
  Créé: 2 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 27 January 2023 (1 year ago)
  Créé: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Date de publication: 5 January 2023 (1 year ago)
  Créé: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 19 December 2022 (1 year ago)
  Créé: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Date de publication: 14 December 2022 (1 year ago)
  Créé: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 9 December 2022 (1 year ago)
  Créé: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  Date de publication: 9 June 2023 (8 months ago)
  Créé: 9 June 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  Date de publication: 9 June 2023 (8 months ago)
  Créé: 9 June 2023 (8 months ago)