သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ယူမှုတွေ့ရှိချက်

Download  (PDF, 296.50 KB)
Document Type: Population Profiling
Document Type: Burmese
Publish Date: 19 August 2014 (9 years ago)
Upload Date: 19 August 2014 (9 years ago)
Downloads: 760

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - သန်းခေါင်စားရင်းကောက်ယူမှုတွေ့ရှိချက်

Document Type: Population Profiling
Document Language: Burmese

Partners

  • Knowledge and Dedication for Nation-building

Population Group

Country Group
Myanmar - Refugees (Situation)
Download  (PDF, 296.50 KB)