Menu

Search form

Number of results: 4115

 • ရခိုင်ပြည်နယ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရရှိရေး ဂျပန် ဦးဆောင်မည်

  news The Irrawaddy, 08 Feb 2019 (3 years ago )
  ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျင်းပမည့် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲတော်ကို ထောက်ခံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု အခွင့်အလမ်းများကို စဉ်းစားရန် ဂျပန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အားပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်းရဲ ဆုံး ပြည်နယ်၏ စီးပွားတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးမည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အစီအစဉ်ကို မြန်မာနို...
 • မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့ အတူတွဲတွေ့ရန် အဆိုပြုချက် အစိုးရလက်ခံ

  news The Irrawaddy, 05 Feb 2019 (3 years ago )
  အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ဆွေးနွေးရာတွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၄ ဖွ့ဲကို အတူတွဲတွေ့ရန် အစိုးရဘက်မှ လက်ခံလိုက်ပြီဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ (PCG) မှ ဦးဆန်အောင်က ပြောသည်။ PCG သည် အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် မတော် (KIA) တို့အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်မြောက်ရေးအ တွက...
 • မိဘမဲ့ မြန်မာ ကလေးငယ် ၄၆ ဦးကို ထိုင်းက မှတ်ပုံတင်ပေး

  news The Irrawaddy, 05 Feb 2019 (3 years ago )
  ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများက မွေးဖွားလာပြီး ယခုအခါ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာတွင် နေထိုင်လျှက် ကျောင်း တက်နေကြသူ ကလေးသူငယ် ၄၆ ဦးကို ထိုင်းမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြားများ ထုတ်ပေး ခဲ့ကြောင်း Social Action for Children and Women (SAW) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ပြည်နယ် မဲဆောက်ခရိ...
 • ကီၢ်ပဒိၣ်ကသုးထီထီၣ် သရၣ်မၤစၢၤသိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ် အပတီၢ်

  news Myanmar Times, 02 Aug 2018 (4 years ago )
  တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိာ်အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကသုးထီထီၣ်သရၣ်မၤစၢၤသိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်အကျိာ် ဆူထီဘိသရၣ်အပ တီၢ်လၢပဒိၣ်ကၠိ, အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးဘံၤအ့ၤဒံၣ်ကရံၣ်, အဂ့ၢ် ကလုာ်ဒူၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲး တၢ်လၤ၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲလီၤ. သရၣ်မၤစၢၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၢလဲအီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ် ...
 • ခံနံၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃး မိၢ်ဒိးဖိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်စးထီၣ်မၤ

  news Mizzima, 09 Aug 2018 (4 years ago )
  'တၢ်နုၢ်ထံတလီၤစီၤ' ‘A Drop of Milk’, ခံနံၣ်အယံာ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်မိၢ်ဒီးဖိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အစၢ လၢသ၀ီ ၁၃၈ ဖျၢၣ်, လၢကလံၤထံးယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်ပယီၤ, ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤခီဖျိ Tag International Development (TAG), Rotary Club of Yangon & @Rotary Club of Vashon ဒီးပ့တယၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ဃုာ်ဒီ...
 • တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်ဘုၣ်တၢ်ဖီၣ်အဂီၢ် တၢ်ကစးထီၣ်မၤလၢနံၣ်ကတၢၢ်

  news Myanmar Times, 16 Aug 2018 (4 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤကစးထီၣ်မၤ တၢ်အုၣ်ကီၤဖီလ်စံၣ်လၢကပၣ်ဃုာ် တၢ်ဘုၣ်တၢ်ဖီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢအနံၣ် ၃၀ အတီၢ် ပူၤလီၤ. "ပတယာ်လၢ တၢ်ကစးထီၣ်မၤတၢ်ဘုၣ် တၢ်ဖီၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤ ဖဲနံၣ်ကတၢၢ်အံၤလီၤ." ဒီၢ်စဲၤဒၤအူ, လၢအမ့ၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤ နဲၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်ပယီၤတၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်မၤ Myanma Insurance, စံးဘၣ် The Myanmar Times တၢ် ကစီၣ်လ...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢ သဆၣ်ထီၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢကကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲအဂီၢ်

  news Karen Information Center, 16 Aug 2018 (4 years ago )
  ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢ International Karen Organization (IKO) သဆၣ်ထီၣ်ကညီဒိကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢကကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကကွၢ်ကဒါက့ၤဒီးဖီၣ်ဂၢၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ် သဲးတၢ် မၤကျဲလၢ အဆဲးလဲၤအသးန့ၣ်လီၤ. ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢ ပှၤကတိၤတၢ်ပၢ မါအီၣ်လဲဒိၣ် စံးဘၣ် KIC တၢ်ကစီၣ်လၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤက...
 • Japan to help Myanmar deal with waste

  news Myanmar Times, 22 Aug 2018 (4 years ago )
  Japan will provide waste management technology to Myanmar to help the country deal with its burgeoning garbage problem. The aid was formalised in a memorandum of understanding on environmental conservation signed on Monday by Myanmar’s Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation...
 • Myanmar state counsellor calls for anti-corruption society

  news Mizzima, 29 Aug 2018 (4 years ago )
  Myanmar State Counsellor Aung San Suu Kyi on Monday stressed the importance of making the country's economy corruption free in a meeting held in Nay Pyi Taw with business leaders, Myanmar News Agency reported Tuesday. "If our country is known by the world as corruption free in the economic secto...
 • Mon News Agency, 23 August 2018

  news Mon News Agency, 23 Aug 2018 (4 years ago )
  The All Mon Region Democracy Party (AMDP) and the Mon National Party (MNP), which are members of the Mon Unity Committee, will lead a political dialogue under the title ‘Reviewing the 21st Century Panglong Peace Conference’. The political dialogue is slated for August 31 and September 1 at Paing...