Poland Refugee Coordination Forum / Inter-Sector Coordination Group


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Protection Profiling & Monitoring Factsheet (May 2024)

  Document
  To strengthen and promote an evidence-based protection response, UNHCR Poland has been implementing a Protection Profiling and Monitoring exercise to regularly collect and analyze data about the profi...
  Publish date: 3 July 2024 (12 days ago)
  Create date: 3 July 2024 (12 days ago)
 • Download

  Poland: Funding Opportunities for Polish NGOs (PL)

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (20 days ago)
  Create date: 26 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Funding Opportunities for Polish NGOs (ENG)

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (20 days ago)
  Create date: 26 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (5 June 2024)

  Document
  Publish date: 19 June 2024 (26 days ago)
  Create date: 19 June 2024 (26 days ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - Advocacy on the amendments to the Special Act - ISCG & Protection Sector on 18th of April 2024

  Document
  Publish date: 28 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 28 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (5 June 2024)

  Document
  Publish date: 19 June 2024 (26 days ago)
  Create date: 19 June 2024 (26 days ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (18 April 2024)

  Document
  Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (18 April 2024)
  Publish date: 6 May 2024 (2 months ago)
  Create date: 6 May 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (29 February 2024)

  Document
  Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (29 February 2024)
  Publish date: 12 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 4 April 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (13 December 2023)

  Document
  Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (13 December 2023)
  Publish date: 20 December 2023 (6 months ago)
  Create date: 4 April 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (6 September 2023)

  Document
  Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes (6 September 2023)
  Publish date: 6 September 2023 (10 months ago)
  Create date: 4 April 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - Advocacy on the amendments to the Special Act - ISCG & Protection Sector on 18th of April 2024

  Document
  Publish date: 28 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 28 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: National Inter-Agency Contingency Capacity Response 2024 (ENG)

  Document
  Publish date: 17 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 17 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: National Inter-Agency Contingency Capacity Response 2024 (PL)

  Document
  Publish date: 17 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 17 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Funding Opportunities for Polish NGOs (PL)

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (20 days ago)
  Create date: 26 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Funding Opportunities for Polish NGOs (ENG)

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (20 days ago)
  Create date: 26 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Funding Opportunities for Polish NGOs (20 July 2023)

  Document
  Publish date: 7 June 2023 (1 year ago)
  Create date: 7 June 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Funding Opportunities for Polish NGOs (20 July 2023)

  Document
  Publish date: 26 May 2023 (1 year ago)
  Create date: 26 May 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: European Union Funds

  Document
  Publish date: 4 May 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 May 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (8 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce - W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland (Report)

  Document
  The escalation of the war in Ukraine in February 2022 resulted in a humanitarian crisis and the arrival of a million of refugees to Poland. Before 2022, there was already a large community of Ukrainia...
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Mapuj Pomoc - Trends and Changes - Aug-Nov 2022 - English

  Document
  Mapuj Pomoc - Trends and Changes - Aug-Nov 2022 - English
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Profiling & Monitoring Factsheet (May 2024)

  Document
  To strengthen and promote an evidence-based protection response, UNHCR Poland has been implementing a Protection Profiling and Monitoring exercise to regularly collect and analyze data about the profi...
  Publish date: 3 July 2024 (12 days ago)
  Create date: 3 July 2024 (12 days ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (2 months ago)
  Create date: 13 May 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  Publish date: 5 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 4 March 2024 (4 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection Challenges for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (4 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Economic Living Conditions for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 29 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 1 March 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (5 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (5 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland RRP 2024 Workshop Next Steps (September 2023)

  Document
  Publish date: 14 September 2023 (10 months ago)
  Create date: 14 September 2023 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Note on NGO registration (23 March 2022)

  Document
  Poland: Note on NGO registration (23 March 2022)
  Publish date: 23 March 2022 (2 years ago)
  Create date: 29 March 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Factsheet - 19 September 2022

  Document
  Publish date: 19 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 26 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Factsheet (15 August 2022)

  Document
  Publish date: 15 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (15 August 2022)

  Document
  Publish date: 15 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference (POL)

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym łącznikiem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (Zdrowie, Edukacja, Ochrona, Włączenie ekonomiczne, Schronienie i zakwaterowanie) oraz ...
  Publish date: 22 April 2024 (2 months ago)
  Create date: 22 April 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation, Child...
  Publish date: 16 April 2024 (2 months ago)
  Create date: 16 April 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 3 July 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (3 months ago)

  Key Contacts
    Working Group Links
  Factbook
  Poland: Refugee Coordination Forum - National and Sub-National Coordination Meeting Calendar
  National and Sub-National Coordination meeting calendar
  Protection Against Sexual Exploitation and Abuse
  PSEA Videos for refugee children, women and Roma people on their #RightToFreeAndSafeAid
  These adapted PSEA videos will help national and international organisations in Poland, in preventing sexual exploitation and abuse by ensuring all affected people know that humanitarian assistance is never conditional on transactions or exchanges of any kind. They are also a response to the issue that 62% of surveyed refugees in 2023, did not know how to provide complaints and feedback on humanitarian assistance, including aid workers behaviour.