Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 10000

 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ

  news Myanmar Business Today, 11 Dec 2018 (5 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုးကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ, အါဒၣ်တက့ၢ်လၢကီၢ် ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢ ကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲ လဲၤတတုၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢ၀့ၢ်တကူၣ် တၢ်ြတီသိလ့ၣ်ယီၢ်အိၣ်လံလၢအနံၣ်လၢအဆံတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်အါထီၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ် လၢအမၤက မၣ်တၢ်ြတီန့ၣ်လီၤ. အဃိသတးဒီး,...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကအိၣ်ဒီးလီမ့ၣ်အူဂံၢ်ဘါအလၢအပှဲၤဖဲ ၂၀၂၀-၂၁ တၢ်သူစ့နံၣ်, ကိတိာ်ခိၣ်စံး

  news Eleven Myanmar, 04 Feb 2019 (5 years ago )
  ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူဂံၢ်ဘါအလၢအ ပှဲၤလၢကီၢ်ခီဒိၣ်ပူၤ ဖဲ ၂၀၂၀-၂၁ တၢ်သူစ့နံၣ်, အဂ့ၢ်၀့ခဲၣ်, လၢအမ့ၢ် ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ဘၣ်ဃး လီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ်, စံး၀ဲဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ် အူခီပရ့ၡၢၣ်၀ဲၤဒၢး, လါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၂ သီလီၤ. ကိတိာ်ခိၣ်စံ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ် ကမၤလဲၢ်ထီၣ် တၢ်ပာ်ကီၤသိလီၢ် ဒ်သိးကမၤဂၢၢ်ကျၢၤ သိပှ့ၤ

  news Myanmar Business Today, 05 Feb 2019 (5 years ago )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤလဲၢ်ထီၣ်ဒီးတ့အါထီၣ် တၢ်ပာ်သိလီၢ် ဒီး တၢ်ပာ်ကီၤအလီၢ် လၢ၀့ၢ်တကူၣ်, ဒ်သိးကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤသိ ပှ့ၤအဂီၢ်, အဂ့ၢ် အူဖၠိမ့သ့, လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်တကူၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်, စံး၀ဲဖဲ YBS နံၣ်ပှဲၤထီၣ်အမူးန့ၣ်လီၤ. "ပကဘသူၣ်အါထီၣ် တၢ်ပာ်သိလီၢ်အလီၢ်အကျဲ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်သိလီၢ်သန့လီၤ. ခီဖျိပမၤ...
 • ၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် မဖြစ်မချင်း လက်ရှိ အနေအထားကို ဆက်ထိန်းသွားမည်ဟု UWSP ပြော

  news Network Media Group, 18 Apr 2019 (4 years ago )
  “ဝ” တိုင်းရင်းသားများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် “ဝ” ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် ရာသက်ပန် ကြိုးစားသွားမည်ဟု ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော “ဝ” ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု နှစ် ၃၀ ပြည့်အခမ်းအနားတွင် UWSA/UWSP က ပြောသည်။ နှစ်သုံးဆယ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် “ဝ” ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ...
 • ြဖၣ်စ့ၣ်အၢၣ်လီၤ ကမၤစၢၤစ့ယူရိၣ်အကကွၢ် (၂၀၀) လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ

  news Xinhua, 17 Jun 2016 (7 years ago )
  ကီၢ်ြဖၣ်စ့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကိတိၤ Jean-Marc Ayrault စံး၀ဲဖဲမုၢ်လ့ၢ်ဧိၤအနံၤ, ကီၢ်ြဖၣ် စ့ၣ်ကဟ့ၣ်လီၤစ့ ယူရိၣ်အကကွဲၢ် ၂၀၀ (၂၆၆ အမဲရကၤဒီလၣ်) လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ် မၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ အဂီၢ်လီၤ. Ayrault အိၣ်ဃုာ်ဒီးအပှၤလီၢ်လၤသဃဲၤဒီးအီၤ အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ဖဲတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်...
 • ဧရာဝတီရှိ ငါးခူမွေးမြူရေးစီမံကိန်းမှ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ရရှိမည်

  news Eleven Myanmar, 05 Mar 2019 (4 years ago )
  ငါးခူမွေးမြူရေးစီမံကိန်းသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်ရှိ မြေဧက ၉၀၀ ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ငွေကျပ် ၂၀၀ ဘီလီယံဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းတွင် တစ်နှစ်လျှင်ငွေကျပ် ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁၅၀ သန်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှ ဥက္ကဌဖြစ်သူဦးဌေးမြင့်က ပြောသည်။ ကျွန်တော...
 • ဧရာဝတီဘဏ်တွင် အိမ်ရာ အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်းများ၊ကွန်ဒိုများနှင့် အိမ်ခြံမြေများ ဝယ်ယူ နိုင်မည်

  news Myanmar Times, 01 Apr 2018 (5 years ago )
  ဧရာဝတီဘဏ်၏ အိမ်ရာအရစ်ကျစနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်းများ၊ ကွန်ဒိုများနှင့် အိမ်ခြံမြေများ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဘဏ်မှ သိရသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်၏ အိမ်ရာအရစ်ကျဝယ်ယူရေး အစီအ စဉ်များမိတ်ဆက်ပွဲကို၂ဝ၁၈ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်မှ ဧပြီလ (၂) ရက်၊အထိ သုံးရက်ကြာ ရန်ကုုန်မြို့ရှိ နိုဗိုတယ် ရန်ကုန် မက်(စ်) ဟိုတယ်၊ ရန်ကုန် ခန်းမ...
 • ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ယခုနှစ် ကရင်တိုင်းရင်းသားစာပေ သင်ကြားသူ တစ်သိန်းကျော်ရှိ

  news Karen Information Center, 10 Aug 2018 (5 years ago )
  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အစိုးရ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ကရင်တိုင်းရင်းသား စာပေ သင်ကြားနေသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား ဦးရေ ၁၂၃,၆၉၆ ဦး ရှိ ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကရင်တိုင်းရင်းသား စာပေသင်ကြားမှုမှာ ယခင်နှစ် ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင် နှစ...
 • ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ကျေးရွာ(၅၂)ရွာအား ပုဂ္ဂလိကလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများမှ လျှပ်စစ်မီးပေးမည်

  news Myanmar Times, 04 Jul 2017 (6 years ago )
  ပုဂ္ဂလိကလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပင်မနိုင်ငံတော်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသည့် ဧရာဝတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျေးရွာ ၅၂ ရွာကို လျှပ်စစ်မီးပေးရန် အစီအစဉ် စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသကြီးလျှပ်စစ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဦးမင်းဌေးကပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုတွင် အိမ်ထောင်စုများနှင့်စက...
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ယခုနှစ်တွင် စတင်မည်

  news The Global New Light of Myanmar, 28 Mar 2018 (5 years ago )
  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာက အင်္ဂါနေ့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးရဲလင်းက ရန်ကုန်နှင့် ၂နှစ်ရီကြာသာ မောင်းရတော့မ...