Menu

Poland Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group

  Working Group Description

A technical working group between Protection and Health Sectors

  Working Group Documents
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 21 July 2022 (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 8 August 2022 (8 days ago)
 • Poland MHPSS TWG Meeting Minutes - 4 August (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 8 August 2022 (8 days ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 7 July 2022 (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 8 August 2022 (8 days ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 7 July 2022 (ENG)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 9 August 2022 (7 days ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 21 July 2022 (ENG)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 9 August 2022 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Ogłoszenie na temat leków psychotropowych

  document
  Ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo Zdrowia
  Publish date: 23 April 2022 (3 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Оголошення про прийом психотропних препаратів (April 2022)

  document
  Повідомлення ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Польщі
  Publish date: 23 April 2022 (3 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Psychotropic medication announcement (April 2022)

  document
  WHO and Ministry of Health of Poland announcement
  Publish date: 23 April 2022 (3 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Techniczna Grupa Robocza ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego (MHPSS) w Polsce

  document
  Publish date: 6 April 2022 (4 months ago)
  Create date: 6 April 2022 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group in Poland (April 2022)

  document
  Publish date: 6 April 2022 (4 months ago)
  Create date: 6 April 2022 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Важливі концепції відповідно до передового досвіду у сфері психічного здоров’я і психосоціальної підтримки (ПЗПСП)

  document
  Технічна робоча група з ПЗПСП у Польщі
  Publish date: 23 May 2022 (2 months ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Kluczowe koncepcje i najlepsze praktyki w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  document
  Techniczna Robocza Grupa MHPSS w Polsce
  Publish date: 23 May 2022 (2 months ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 months ago)
 • Download

  Essential Concepts and Best Practices for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

  document
  Poland MHPSS Technical Working Group
  Publish date: 23 May 2022 (2 months ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) - Ukrainian Refugee Response

  document
  Poland MHPSS Technical Working Group
  Publish date: 23 May 2022 (2 months ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 months ago)
 • Download

  Podstawowe Umiejętności Psychospołeczne Przewodnik dla osób zaangażowanych w zwalczanie pandemii COVID-19

  document
  Podstawowe umiejętności w zakresie wsparcia psychospołecznego są centralnym punktem działań MHPSS (Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne). Umiejętności te są również niezbędne dla wielu innych...
  Publish date: 20 May 2022 (2 months ago)
  Create date: 20 May 2022 (2 months ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 21 July 2022 (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 8 August 2022 (8 days ago)
 • Poland MHPSS TWG Meeting Minutes - 4 August (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 8 August 2022 (8 days ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 7 July 2022 (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 8 August 2022 (8 days ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 7 July 2022 (ENG)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 9 August 2022 (7 days ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 21 July 2022 (ENG)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (8 days ago)
  Create date: 9 August 2022 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Rapid Mental Health & Psychosocial Support Situational Analysis - IMC (April 2022)

  document
  Publish date: 23 April 2022 (3 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS Rapid Situation Analysis in Poland for Ukrainian Refugee Response

  document
  MoH and international agencies initiating action on MHPSS. Urgent need for mental health care services for people with severe mental health conditions. Limited awareness of IASC/WHO MHPSS guidance.
  Publish date: 16 March 2022 (5 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Newsletter (June 2022) ENG

  document
  Publish date: 28 June 2022 (1 month ago)
  Create date: 28 June 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Newsletter (June 2022) POL

  document
  Publish date: 28 June 2022 (1 month ago)
  Create date: 28 June 2022 (1 month ago)
 • Download
 • Download

  Poland: Mental health care system - Ministry of Health of Poland (March 2022)

  document
  Publish date: 28 March 2022 (4 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (3 months ago)

  Working Group Key Contacts
    News
  ...

  Kurs online: Wprowadzenie do zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  WHO, 13 May 2022

  Jest to kurs orientacyjny online mający na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w kierunku ustanowienia, wsparcia i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) w krajach. Szkolenie koncentr... Read more

  ...

  Онлайн курс: Огляд психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП)

  WHO, 13 May 2022

  Цей онлайн орієнтаційний курс спрямований на посилення компетенцій виконавців у галузі охорони здоров’я, які працюють в умовах надзвичайних ситуацій, а також на створення, підтримку та розширення охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) у країнах. Курс зосереджує увагу на том... Read more