Poland GBV Sub-Sector

  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Protection Profiling & Monitoring Factsheet (May 2024)

  Document
  To strengthen and promote an evidence-based protection response, UNHCR Poland has been implementing a Protection Profiling and Monitoring exercise to regularly collect and analyze data about the profi...
  Publish date: 3 July 2024 (16 days ago)
  Create date: 3 July 2024 (15 days ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Podkarpackie Voivodeship_PL

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (24 days ago)
  Create date: 17 July 2024 (1 day ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Podkarpackie Voivodeship_UA

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (24 days ago)
  Create date: 17 July 2024 (1 day ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Podkarpackie Voivodeship_ENG

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (24 days ago)
  Create date: 17 July 2024 (1 day ago)
 • Download

  Poland: WHO - Guidelines Launch Event Presentation

  Document
  Conversation with national experts in Poland on health response to women and children subjected to sexual and intimate partner violence and abuse.
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  Document
  Publish date: 19 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 19 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 13/12/2022

  Document
  Publish date: 9 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 9 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 15/11/2022

  Document
  Publish date: 7 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 7 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 03/11/2022

  Document
  Publish date: 15 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 7 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes - 18 October 2022

  Document
  Publish date: 2 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 2 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland - 04 October 2022

  Document
  Publish date: 17 October 2022 (1 year ago)
  Create date: 17 October 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: WHO - Guidelines Launch Event Presentation

  Document
  Conversation with national experts in Poland on health response to women and children subjected to sexual and intimate partner violence and abuse.
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: UNFPA - Clinical Management of Rape and Intimate Partner Violence Guidelines

  Document
  Publish date: 30 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Blue Line Polish Procedure on Domestic Violence (24 Feb 2023)

  Document
  Publish date: 28 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 28 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  FEDERA_Presentation Health Coordination meeting - 3 February 2023

  Document
  Publish date: 7 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 7 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  16 Days of Activism against Gender-Based Violence- Key Messages (POL,UKR, RUS)

  Document
  Publish date: 28 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 28 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (ENG)

  Document
  Publish date: 4 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (PL)

  Document
  Publish date: 4 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (UKR)

  Document
  Publish date: 4 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland - GBV Sub-Sector Strategy & Work Plan (2022/2023)

  Document
  Publish date: 14 October 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 October 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Profiling & Monitoring Factsheet (May 2024)

  Document
  To strengthen and promote an evidence-based protection response, UNHCR Poland has been implementing a Protection Profiling and Monitoring exercise to regularly collect and analyze data about the profi...
  Publish date: 3 July 2024 (16 days ago)
  Create date: 3 July 2024 (15 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (8 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland —repo In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland (Report)

  Document
  The escalation of the war in Ukraine in February 2022 resulted in a humanitarian crisis and the arrival of a million of refugees to Poland. Before 2022, there was already a large community of Ukrainia...
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce — W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Publish date: 30 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - GBV "Surviving as we can" Safety Assessment

  Document
  Publish date: 26 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 30 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 29 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 1 March 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (5 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (5 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Podkarpackie Voivodeship_PL

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (24 days ago)
  Create date: 17 July 2024 (1 day ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Podkarpackie Voivodeship_UA

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (24 days ago)
  Create date: 17 July 2024 (1 day ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Podkarpackie Voivodeship_ENG

  Document
  Publish date: 25 June 2024 (24 days ago)
  Create date: 17 July 2024 (1 day ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway - Warsaw, Poland (Ukrainian language version)

  Document
  Publish date: 19 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway - Warsaw, Poland (Polish language version)

  Document
  Publish date: 19 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (2 months ago)
  Create date: 13 May 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 3 July 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (4 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Terms of Reference GBV Sub-Sector Working Group Poland

  Document
  Publish date: 7 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 7 September 2022 (1 year ago)

 • PL/EN: Child Protection against sexual harassment (english Subs)  PL: Podejście ukierunkowane na potrzeby osób dotkniętych przemocą

  EN: The Survivor-Centered Approach  PL: Przemoc na tle płciowym (PNTP): przyczyny, czynnik sprzyjające i konsekwencje

  EN: GBV Causes, Contributing Factors and Consequences        <

  EN: Responding to a disclosure of a GBV incident

  EN: GBV Prevention approaches in Programming