Poland GBV Sub-Sector

  Working Group Documents
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (29 days ago)
  Create date: 26 January 2024 (29 days ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (29 days ago)
  Create date: 26 January 2024 (29 days ago)
 • Download

  Download GBV Referral Pathway_Lublin_UKR

  Document
  GBV Referral Pathway
  Publish date: 22 December 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Lublin_ENG

  Document
  GBV Referral Pathway
  Publish date: 22 December 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  Download GBV Referral Pathway_Lublin_PL

  Document
  GBV Referral Pathway
  Publish date: 22 December 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  Document
  Publish date: 19 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 13/12/2022

  Document
  Publish date: 9 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 9 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 15/11/2022

  Document
  Publish date: 7 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 7 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 03/11/2022

  Document
  Publish date: 15 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 7 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes - 18 October 2022

  Document
  Publish date: 2 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 2 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland - 04 October 2022

  Document
  Publish date: 17 October 2022 (1 year ago)
  Create date: 17 October 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Blue Line Polish Procedure on Domestic Violence (24 Feb 2023)

  Document
  Publish date: 28 February 2023 (11 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (11 months ago)
 • Download

  FEDERA_Presentation Health Coordination meeting - 3 February 2023

  Document
  Publish date: 7 February 2023 (1 year ago)
  Create date: 7 February 2023 (1 year ago)
 • Download

  16 Days of Activism against Gender-Based Violence- Key Messages (POL,UKR, RUS)

  Document
  Publish date: 28 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 28 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (PL)

  Document
  Publish date: 4 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (UKR)

  Document
  Publish date: 4 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (ENG)

  Document
  Publish date: 4 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 4 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland - GBV Sub-Sector Strategy & Work Plan (2022/2023)

  Document
  Publish date: 14 October 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 October 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Safety Assessment Summary Report_ENG

  Document
  Publish date: 26 October 2023 (3 months ago)
  Create date: 26 October 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (3 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce - W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Publish date: 30 October 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - Ukrainian Domestic Workers in Poland

  Document
  Publish date: 30 October 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland (Report)

  Document
  The escalation of the war in Ukraine in February 2022 resulted in a humanitarian crisis and the arrival of a million of refugees to Poland. Before 2022, there was already a large community of Ukrainia...
  Publish date: 30 October 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 October 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (3 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Safety Assessment Summary Report_UA

  Document
  GBV Safety Assessment
  Publish date: 26 October 2023 (3 months ago)
  Create date: 18 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Safety Assessment Summary Report_PL

  Document
  GBV Safety Assessment
  Publish date: 18 October 2023 (4 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Analysis (May 2022)

  Document
  Publish date: 10 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 10 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Ukraine emergency: Rapid gender analysis of Ukraine: Secondary data review (29 March 2022)

  Document
  Rapid gender analysis of Ukraine: Secondary data review (29 March 2022)
  Publish date: 29 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 31 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (29 days ago)
  Create date: 26 January 2024 (29 days ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (29 days ago)
  Create date: 26 January 2024 (29 days ago)
 • Download

  Download GBV Referral Pathway_Lublin_PL

  Document
  GBV Referral Pathway
  Publish date: 22 December 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  Download GBV Referral Pathway_Lublin_UKR

  Document
  GBV Referral Pathway
  Publish date: 22 December 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Lublin_ENG

  Document
  GBV Referral Pathway
  Publish date: 22 December 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 December 2023 (2 months ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Malopolskie Voivodeship_PL

  Document
  Publish date: 19 April 2023 (10 months ago)
  Create date: 3 October 2023 (4 months ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway_Slaskie Voivodeship_UKR

  Document
  Publish date: 19 April 2023 (10 months ago)
  Create date: 3 October 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  Publish date: 9 June 2023 (8 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  Publish date: 9 June 2023 (8 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (8 months ago)
 • Download

  Terms of Reference GBV Sub-Sector Working Group Poland

  Document
  Publish date: 7 September 2022 (1 year ago)
  Create date: 7 September 2022 (1 year ago)

 • PL/EN: Child Protection against sexual harassment (english Subs)  PL: Podejście ukierunkowane na potrzeby osób dotkniętych przemocą

  EN: The Survivor-Centered Approach  PL: Przemoc na tle płciowym (PNTP): przyczyny, czynnik sprzyjające i konsekwencje

  EN: GBV Causes, Contributing Factors and Consequences        <

  EN: Responding to a disclosure of a GBV incident

  EN: GBV Prevention approaches in Programming  Working Group Key Contacts