Menu

Poland GBV Sub-Sector

  Working Group Documents
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Blue Line Polish Procedure on Domestic Violence (24 Feb 2023)

  document
  Publish date: 28 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  FEDERA_Presentation Health Coordination meeting - 3 February 2023

  document
  Publish date: 7 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 7 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 13/12/2022

  document
  Publish date: 9 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 9 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  document
  Publish date: 19 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 19 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 13/12/2022

  document
  Publish date: 9 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 9 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 15/11/2022

  document
  Publish date: 7 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 7 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland, 03/11/2022

  document
  Publish date: 15 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 7 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes - 18 October 2022

  document
  Publish date: 2 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 2 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Sub-Sector Meeting Minutes, Warsaw, Poland - 04 October 2022

  document
  Publish date: 17 October 2022 (7 months ago)
  Create date: 17 October 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - PUI Blue Line Polish Procedure on Domestic Violence (24 Feb 2023)

  document
  Publish date: 28 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  FEDERA_Presentation Health Coordination meeting - 3 February 2023

  document
  Publish date: 7 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 7 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  16 Days of Activism against Gender-Based Violence- Key Messages (POL,UKR, RUS)

  document
  Publish date: 28 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 28 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (UKR)

  document
  Publish date: 4 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 4 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (PL)

  document
  Publish date: 4 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 4 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  GBV Contingency Leaflet (ENG)

  document
  Publish date: 4 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 4 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland - GBV Sub-Sector Strategy & Work Plan (2022/2023)

  document
  Publish date: 14 October 2022 (7 months ago)
  Create date: 14 October 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Analysis (May 2022)

  document
  Publish date: 10 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 10 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Ukraine emergency: Rapid gender analysis of Ukraine: Secondary data review (29 March 2022)

  document
  Rapid gender analysis of Ukraine: Secondary data review (29 March 2022)
  Publish date: 29 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 31 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Ukraine situation: Rapid Gender Analysis (with recommendations for neighboring countries)

  document
  Publish date: 23 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rapid Gender Analysis: Ukrainian Refugees in Poland (2022)

  document
  Publish date: 22 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 22 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GREVIO Baseline Evaluation Report on Poland (September 2021)

  document
  Publish date: 16 September 2021 (1 year ago)
  Create date: 19 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway _ PL

  document
  Poland: GBV Referral Pathway _ PL
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway (January 2023)

  document
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  16 Days of Activism against Gender-Based Violence - End Femicide (POL,UKR, RUS)

  document
  Publish date: 28 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 28 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Terms of Reference GBV Sub-Sector Working Group Poland

  document
  Publish date: 7 September 2022 (8 months ago)
  Create date: 7 September 2022 (8 months ago)

 • PL/EN: Child Protection against sexual harassment (english Subs)  PL: Podejście ukierunkowane na potrzeby osób dotkniętych przemocą

  EN: The Survivor-Centered Approach  PL: Przemoc na tle płciowym (PNTP): przyczyny, czynnik sprzyjające i konsekwencje

  EN: GBV Causes, Contributing Factors and Consequences        <

  EN: Responding to a disclosure of a GBV incident

  EN: GBV Prevention approaches in Programming  Working Group Key Contacts