Menu
 
  Poland Interactive Dashboards
...

Poland: Refugee Pupils from Ukraine


...

Poland: RRP Reporting 2022


...

Poland: Assessment Registry


...

Poland: Refugee Response Plan 2022


  Latest Documents
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 days ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 days ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) Presentation - 25 January 2023

  document
  Publish date: 26 January 2023 (5 days ago)
  Create date: 26 January 2023 (4 days ago)
 • Download

  Poland: IMWG Presentation - 12 January 2023

  document
  Publish date: 24 January 2023 (7 days ago)
  Create date: 24 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: IMWG Meeting Minutes- 12 January 2023

  document
  Publish date: 24 January 2023 (7 days ago)
  Create date: 24 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: WIELOSEKTOROWA OCENA POTRZEB 2022 Uchodźcy z Ukrainy

  document
  W sierpniu i wrześniu 2022 r. UNHCR i REACH przeprowadziły wielosektorową ocenę potrzeb (ang. Multi-Sectoral Needs Assessment – MSNA) uchodźców z Ukrainy w Polsce. Działania związane z koordynacją oce...
  Publish date: 23 January 2023 (8 days ago)
  Create date: 23 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH

  document
  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH
  Publish date: 20 January 2023 (11 days ago)
  Create date: 25 January 2023 (5 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet_01 January 2023

  document
  Publish date: 20 January 2023 (11 days ago)
  Create date: 20 January 2023 (11 days ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - 20 January 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim
  Publish date: 20 January 2023 (11 days ago)
  Create date: 25 January 2023 (5 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update_15 December 2022_Polish

  document
  Publish date: 19 January 2023 (12 days ago)
  Create date: 19 January 2023 (11 days ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (August)

  document
  Site Mapping and Monitoring is an effort to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 16 January 2023 (15 days ago)
  Create date: 16 January 2023 (15 days ago)
 • Download

  Ukraine emergency: CDAC Communication, community engagement and accountability across the Ukraine response

  document
  Publish date: 14 June 2022 (7 months ago)
  Create date: 14 June 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: PSEA Key Messages Materials for Partners [Poland Refugee Response]

  document
  Publish date: 8 June 2022 (7 months ago)
  Create date: 8 June 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  document
  Publish date: 19 May 2022 (8 months ago)
  Create date: 19 May 2022 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Ogłoszenie na temat leków psychotropowych

  document
  Ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo Zdrowia
  Publish date: 23 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Psychotropic medication announcement (April 2022)

  document
  WHO and Ministry of Health of Poland announcement
  Publish date: 23 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Оголошення про прийом психотропних препаратів (April 2022)

  document
  Повідомлення ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Польщі
  Publish date: 23 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 23 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  5 Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine (in Polish, Ukrainian, Russian and English)

  document
  La Strada
  Publish date: 28 March 2022 (10 months ago)
  Create date: 28 March 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Anti Fraud & Exploitation - UNHCR Leaflet

  document
  Publish date: 25 March 2022 (10 months ago)
  Create date: 25 March 2022 (10 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH

  document
  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH
  Publish date: 20 January 2023 (11 days ago)
  Create date: 25 January 2023 (5 days ago)
 • Download

  Access to health services in Poland for refugees from Ukraine - UA, RU, PL, EN

  document
  Access to medical services for Ukrainian Refugees
  Publish date: 30 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 30 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Access to health services in Poland for refugees from Ukraine - UA, RU, PL, EN

  document
  Access to medical services for Ukrainian Refugees
  Publish date: 30 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 30 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet_01 January 2023

  document
  Publish date: 20 January 2023 (11 days ago)
  Create date: 20 January 2023 (11 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update_15 December 2022_Polish

  document
  Publish date: 19 January 2023 (12 days ago)
  Create date: 19 January 2023 (11 days ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (August)

  document
  Site Mapping and Monitoring is an effort to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Publish date: 16 January 2023 (15 days ago)
  Create date: 16 January 2023 (15 days ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update (15 December 2022)

  document
  Publish date: 22 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 22 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet (01 December 2022)

  document
  Publish date: 9 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet (1 October 2022)

  document
  Publish date: 20 October 2022 (3 months ago)
  Create date: 20 October 2022 (3 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Factsheet - 19 September 2022

  document
  Publish date: 19 September 2022 (4 months ago)
  Create date: 26 September 2022 (4 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Poland - Protection Profiling and Monitoring Factsheet - August 2022

  document
  Publish date: 2 September 2022 (4 months ago)
  Create date: 2 September 2022 (4 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (15 August 2022)

  document
  Publish date: 15 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 24 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Supply Factsheet (15 August 2022)

  document
  Publish date: 15 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 24 August 2022 (5 months ago)
 • Ukraine Situation - Poland: REACH - Multi-Sector Needs Assessment (MSNA) questionnaire

  document
  MSNA - Multi-Sector Needs Assessment UNHCR&REACH questionnaire
  Publish date: 26 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 26 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: GBV Referral Pathway _ PL

  document
  Poland: GBV Referral Pathway _ PL
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (25 days ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway _ UKR

  document
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (25 days ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  All Hazards Preparedness & Response Overview by John Saidon (Health Operations Manager HQ/WRE/ERA/GHW)

  document
  Zasady postępowania na przypadek nagłych zagrożeń. Nurt ‘All Hazards’.
  Publish date: 13 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 13 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Standard Operating Procedures for GBV interventions in humanitarian settings

  document
  Publish date: 14 October 2022 (3 months ago)
  Create date: 14 October 2022 (3 months ago)
 • Download

  GBV Referral Pathway (Updated_August 2022)

  document
  Poland: GBV Referral Pathway _ EN
  Publish date: 15 September 2022 (4 months ago)
  Create date: 15 September 2022 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Jak zorganizować pracę asystentów i asystentek międzykulturowych w naszych szkołach (dobre praktyki)

  document
  Publish date: 5 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 5 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Procedure Guide for Registering an INGO in Poland

  document
  Publish date: 27 July 2022 (6 months ago)
  Create date: 27 July 2022 (6 months ago)
 • Download

  Murad Code (Polish version)

  document
  Publish date: 12 July 2022 (6 months ago)
  Create date: 12 July 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, & Cash Enrollment Centres (24 August 2022)

  document
  Publish date: 24 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 26 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, & Cash Enrollment Centres (27 June 2022)

  document
  Publish date: 27 June 2022 (7 months ago)
  Create date: 27 June 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, & Cash Enrollment Centres (20 June 2022)

  document
  Publish date: 20 June 2022 (7 months ago)
  Create date: 20 June 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Blue Dots & Cash Enrollment Centres (10 June 2022)

  document
  Publish date: 12 June 2022 (7 months ago)
  Create date: 12 June 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Blue Dots & Cash Enrollment Presence (3 June 2022)

  document
  Publish date: 6 June 2022 (7 months ago)
  Create date: 6 June 2022 (7 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots & Cash Enrollment Centres (9 May 2022)

  document
  Publish date: 29 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 29 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Reference Map (18 March 2022)

  document
  Reference map of Poland with border crossing points and reception centers as of 18 March 2022
  Publish date: 18 March 2022 (10 months ago)
  Create date: 17 March 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) Presentation - 25 January 2023

  document
  Publish date: 26 January 2023 (5 days ago)
  Create date: 26 January 2023 (4 days ago)
 • Download

  Poland: IMWG Presentation - 12 January 2023

  document
  Publish date: 24 January 2023 (7 days ago)
  Create date: 24 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: IMWG Meeting Minutes- 12 January 2023

  document
  Publish date: 24 January 2023 (7 days ago)
  Create date: 24 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - 20 January 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim
  Publish date: 20 January 2023 (11 days ago)
  Create date: 25 January 2023 (5 days ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - 13 January 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim
  Publish date: 13 January 2023 (18 days ago)
  Create date: 25 January 2023 (5 days ago)
 • Download

  Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes, 09.12.2022

  document
  Inter-Sector Coordination Group - Meeting Minutes, 09.12.2022
  Publish date: 4 January 2023 (27 days ago)
  Create date: 4 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) Minute of Meeting - 15 December 2022

  document
  Publish date: 27 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 27 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) Presentation - 15 December 2022

  document
  Publish date: 19 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - 16 December 2022

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim
  Publish date: 16 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 27 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Malopolskie Coordination Group Meeting Minutes - 15 December 2022

  document
  Publish date: 15 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 23 January 2023 (8 days ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Recalibration - Regional Refugee Response Plan - March-December 2022

  document
  Ukraine Situation: Recalibration - Regional Refugee Response Plan - March-December 2022
  Publish date: 3 October 2022 (3 months ago)
  Create date: 3 October 2022 (3 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - March-December 2022

  document
  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - March-December 2022
  Publish date: 26 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 26 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan

  document
  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan | Summary and Inter-Agency Funding Requirements March-August 2022
  Publish date: 1 March 2022 (10 months ago)
  Create date: 1 March 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: WIELOSEKTOROWA OCENA POTRZEB 2022 Uchodźcy z Ukrainy

  document
  W sierpniu i wrześniu 2022 r. UNHCR i REACH przeprowadziły wielosektorową ocenę potrzeb (ang. Multi-Sectoral Needs Assessment – MSNA) uchodźców z Ukrainy w Polsce. Działania związane z koordynacją oce...
  Publish date: 23 January 2023 (8 days ago)
  Create date: 23 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: MULTI-SECTORAL NEEDS ASSESSMENT 2022 Refugees from Ukraine

  document
  In August and September 2022, UNHCR and REACH undertook a multi-sectoral needs assessment (MSNA) for refugees from Ukraine in Poland. The assessment was coordinated using the established back in March...
  Publish date: 16 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Mapa Pomocy w Polsce - Trendy & Zmiany - 08-11 2022

  document
  Mapa Pomocy w Polsce - Trendy & Zmiany - 08-11 2022
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Mapuj Pomoc - Trends and Changes - Aug-Nov 2022 - English

  document
  Mapuj Pomoc - Trends and Changes - Aug-Nov 2022 - English
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) Winterization and Situational Analysis Workshop Report - 13 October 2022

  document
  Publish date: 2 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 12 January 2023 (19 days ago)
 • Download

  Poland: WIELOSEKTOROWA OCENA POTRZEB 2022 Uchodźcy z Ukrainy

  document
  W sierpniu i wrześniu 2022 r. UNHCR i REACH przeprowadziły wielosektorową ocenę potrzeb (ang. Multi-Sectoral Needs Assessment – MSNA) uchodźców z Ukrainy w Polsce. Działania związane z koordynacją oce...
  Publish date: 23 January 2023 (8 days ago)
  Create date: 23 January 2023 (7 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Education Sector Findings (Poland, October 2022)

  document
  Multi-Sector Needs Assessment - Education Sector Findings (Poland, October 2022)
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Shelter Sector Findings (Poland, October 2022)

  document
  Multi-Sector Needs Assessment - Shelter Sector Findings (Poland, October 2022)
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Health Sector Findings (Poland, October 2022)

  document
  Multi-Sector Needs Assessment - Health Sector Findings (Poland, October 2022)
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection-Cash-Humanitarian Assistance Findings (Poland, October 2022)

  document
  MSNA Findings - Protection/ CASH & Markets/ Humanitarian Assistance
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Poland: MULTI-SECTORAL NEEDS ASSESSMENT 2022 Refugees from Ukraine

  document
  In August and September 2022, UNHCR and REACH undertook a multi-sectoral needs assessment (MSNA) for refugees from Ukraine in Poland. The assessment was coordinated using the established back in March...
  Publish date: 16 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 month ago)
 • Download
 • Download

  Poland: Disability needs of Ukrainian people in Poland (June 2022)

  document
  Publish date: 26 May 2022 (8 months ago)
  Create date: 26 May 2022 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Analysis (May 2022)

  document
  Publish date: 10 May 2022 (8 months ago)
  Create date: 10 May 2022 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Rapid Assessment of a Selection of Transit Centres on the South-Eastern Poland-Ukraine Border (29 April 2022)

  document
  Publish date: 9 May 2022 (8 months ago)
  Create date: 9 May 2022 (8 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 days ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 days ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (26 days ago)
  Create date: 5 January 2023 (25 days ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 19 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Medevac Hub, Jasionka

  document
  Medevc Hub operations and specifications
  Publish date: 16 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 27 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 14 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (September 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 28 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 28 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland Protection Monitoring Brief #1 (June to August 2022)

  document
  Protection monitoring aims to promote evidence-based protection interventions through the documentation of needs, intentions, and protection considerations in a harmonized way. One of the main objecti...
  Publish date: 21 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 27 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (lipiec 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 2 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 2 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Ukrainian Refugees in Poland Survey 2022. Preliminary findings

  document
  WHO and Statistical Office of Poland, Rzeszow (Merkur Beqiri, WHO and Marek Cierpiał Wolan, Statistics Poland)
  Publish date: 18 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 22 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) - Terms of Reference POL

  document
  Publish date: 17 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 17 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) - Terms of Reference ENG

  document
  Publish date: 17 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 17 November 2022 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Terms of Reference (TORs)

  document
  Publish date: 26 September 2022 (4 months ago)
  Create date: 1 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation - Poland: REACH - Multi-Sector Needs Assessment (MSNA) TOR

  document
  MSNA - Multi-Sector Needs Assessment UNHCR&REACH TOR
  Publish date: 26 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 26 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group - Terms of Reference (April 2022)

  document
  Poland: Information Management Working Group - Terms of Reference (April 2022)
  Publish date: 21 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 21 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Counter-Trafficking Working Group ToRs

  document
  Publish date: 5 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 6 May 2022 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Terms of Reference - Third Country National Sub-working Group

  document
  Publish date: 1 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 21 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector Working Group - Terms of Reference

  document
  Country-level Ukraine Response in Poland - 1 April 2022
  Publish date: 1 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 7 April 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group - Terms of Reference

  document
  Poland Cash Working Group Terms of Reference
  Publish date: 10 March 2022 (10 months ago)
  Create date: 17 March 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Activity Info Training Manual (Polish)

  document
  Training Manual for Reporting to Activity Info
  Publish date: 21 September 2022 (4 months ago)
  Create date: 21 September 2022 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Activity Info Training Manual

  document
  Training Manual for Reporting to Activity Info
  Publish date: 22 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 22 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Project Hope activities in Poland

  document
  Publish date: 13 January 2023 (18 days ago)
  Create date: 25 January 2023 (5 days ago)
 • Download

  MHPSS Newsletter - End of Year/Dec 2022

  document
  End of year newsletter for 2022 along with resources
  Publish date: 30 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 4 January 2023 (26 days ago)
 • Download

  Medical Evacuation Process The Ministry of Health of Ukraine and European Union Civil Protection Mechanism

  document
  Proces ewakuacji medycznej. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy i Mechanizm Ochrony Ludności Unii Europejskiej.
  Publish date: 16 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 27 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Education course: 'Organization of health care in Poland'

  document
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Kurs edukacyjny: „Organizacja ochrony zdrowia w Polsce”
  Publish date: 8 December 2022 (1 month ago)
  Create date: 8 December 2022 (1 month ago)
 • Download

  Radio-Nuclear Hazard: Useful Links for Partners & Public (EN, PL)

  document
  PL: Zagrożenie radiowe i jądrowe: Przydatne dokumenty dla partnerów w sektorze zdrowia i społeczeństwa
  Publish date: 24 October 2022 (3 months ago)
  Create date: 24 October 2022 (3 months ago)
 • Download

  Suicide Prevention in Polish settings: agenda (19 September 2022 at 14:00, ZOOM)

  document
  Publish date: 16 September 2022 (4 months ago)
  Create date: 16 September 2022 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Service mapping poster for Subcarpathian voivodeship and Wroclaw developed by Intersos

  document
  W ramach strategii wyjścia, Intersos opracował ulotkę, która wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do usług medycznych na terenie województwa Podkarpackiego i we Wrocławiu oraz gdzie udać by uzyskać pomoc medy...
  Publish date: 2 November 2022 (2 months ago)
  Create date: 2 November 2022 (2 months ago)
 • Poland: Education Service Mapping Tool (August 2022)

  document
  Publish date: 2 August 2022 (5 months ago)
  Create date: 2 August 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Health Sector Partners - presence and activities in Poland (18 April 2022)

  document
  presence and activities in Poland as of April 18th 2022
  Publish date: 18 April 2022 (9 months ago)
  Create date: 21 April 2022 (9 months ago)
 •   News
  ...

  UNHCR survey finds refugees from Ukraine hope to go home

  UNHCR, 13 Jul 2022

  The majority of refugees from Ukraine hope to return home as soon as possible but around two-thirds expect to stay in their current host countries until hostilities subside and the security situation improves, according to new findings published today by UNHCR, the UN Refugee Agency. Read more

  ...

  Polish Government adopt an amendment to the law on assistance to citizens of Ukraine – press conference

  Ministry of Interior, 23 Jun 2022

  On 23 June 2022, Deputy Minister and government plenipotentiary for aid to Ukrainian refugees Szefernaker and newly appointed Minister-Member of the Council of Ministers Scigaj held a press conference on assistance to Ukrainian refugees in Poland. Read more

  ...

  UNHCR updates Ukraine refugee data, reflecting recent movements

  UNHCR, 09 Jun 2022

  GENEVA — UNHCR, the UN Refugee Agency, has updated its data portal on the Ukraine Refugee Situation, adding new data which better reflects recent movements of refugees from and to Ukraine. Read more

  ...

  Humanitarian actors in Poland seek US$ 740.6 million to support refugees from Ukraine

  UNHCR, 31 May 2022

  The United Nations and humanitarian partners in Poland, together with the Government of Poland, officially launched today the national chapter of the Inter-Agency Refugee Response Plan (RRP) for the Ukraine Situation, which brings together 87 partners. A total of US$740.6 million will be needed to c... Read more

  ...

  Organizacje humanitarne w Polsce zabiegają o 740,6 mln USD na wsparcie uchodźców z Ukrainy

  UNHCR, 31 May 2022

  Organizacja Narodów Zjednoczonych i partnerzy humanitarni w Polsce wraz z Rządem RP oficjalnie zainaugurowali polski wątek Regionalnego Planu Działań (RPP) w odpowiedzi na kryzys uchodźczy związany z sytuacją na Ukrainie. Plan skupia 87 partnerów. Na pokrycie najpilniejszych potrzeb uchodźców z Ukra... Read more

  Help Information
  Link to help page
  Refugees from Ukraine registered for Temporary Protection or similar national protection schemes JSON 
  1,563,386
  Last updated 10 Jan 2023
  Source - UNHCR, Government 

  Loading Border crossings from Ukraine (since 24 February 2022)

  ["population",{"title_language_ar":"","title_language_en":"Border crossings from Ukraine (since 24 February 2022)","title_language_es":"","title_language_fr":"","subtitle_language_ar":"","subtitle_language_en":"","subtitle_language_es":"","subtitle_language_fr":"","order":"","view":"totalPopulationType","population_group":["0;5460"],"limit":"","fromDate":"","color":"#9A9A9A","frequency":"day","chartType":"areaspline","async":"1","type":"situation","widget_id":368320,"position":"right","locale":"en","title":"Border crossings from Ukraine (since 24 February 2022)","subtitle":"","sv_id":54,"geo_id":"10781"}]
  Border crossings to Ukraine (since 28 February 2022) JSON 
  7,011,752
  Last updated 24 Jan 2023
  Source - UNHCR, Government 
  Border crossings from Ukraine - by date JSON  .CSV 
  Border crossings to Ukraine - by date JSON