Poland Interactive Dashboards
...

Poland: Refugee Response Plan 2023 overview and reporting


...

Poland: Assessment Registry


...

Poland: Refugee Pupils from Ukraine


...

Number of application for Temporary Protection (PESEL)


  Latest Documents
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Date de publication: 1 December 2023 (6 days ago)
  Créé: 1 December 2023 (6 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Date de publication: 1 December 2023 (6 days ago)
  Créé: 1 December 2023 (6 days ago)
 • Download

  Poland: IMWG Meeting Minutes - 23 November 2023

  Document
  Date de publication: 30 November 2023 (7 days ago)
  Créé: 30 November 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Cash for Rent Working Group meeting (27th of October, 2023) minutes

  Document
  Date de publication: 9 November 2023 (28 days ago)
  Créé: 9 November 2023 (28 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Date de publication: 7 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Report on Rehabilitation of Emergency Shelters in Poland - October 2023 - Polish version

  Document
  Report on Rehabilitation of Emergency Shelters in Poland
  Date de publication: 5 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 20 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Date de publication: 2 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland (Report)

  Document
  The escalation of the war in Ukraine in February 2022 resulted in a humanitarian crisis and the arrival of a million of refugees to Poland. Before 2022, there was already a large community of Ukrainia...
  Date de publication: 30 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce - W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Date de publication: 30 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 18 Oct 2023

  Document
  Date de publication: 26 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 26 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Shelter Sector Partners by Activity - 2023

  Document
  Date de publication: 2 October 2023 (2 months ago)
  Créé: 20 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Shelter Sector Partner Presence per Voivodeship - 2023

  Document
  Date de publication: 2 October 2023 (2 months ago)
  Créé: 20 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  Date de publication: 19 June 2023 (5 months ago)
  Créé: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  Date de publication: 19 June 2023 (5 months ago)
  Créé: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  DOs and DON'Ts FOR VOLUNTEERS

  Document
  UNHCR's recommendations on how to support refugees in a responsible and ethical manner
  Date de publication: 7 June 2023 (6 months ago)
  Créé: 7 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Inter-Agency Complaints Referral for SEA allegations

  Document
  Form to be used to record and report SEA allegations concerning another agency for safe and confidential referrals and further investigations.
  Date de publication: 30 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 30 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Ukraine emergency: CDAC Communication, community engagement and accountability across the Ukraine response

  Document
  Date de publication: 14 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 14 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Key Messages Materials for Partners [Poland Refugee Response]

  Document
  Date de publication: 8 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 8 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Lista kontrolna GBV. Podstawowe zagadnienia dotyczące ośrodków recepcyjnych

  Document
  Date de publication: 19 May 2022 (1 year ago)
  Créé: 19 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Psychotropic medication announcement (April 2022)

  Document
  WHO and Ministry of Health of Poland announcement
  Date de publication: 23 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Оголошення про прийом психотропних препаратів (April 2022)

  Document
  Повідомлення ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Польщі
  Date de publication: 23 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Ogłoszenie na temat leków psychotropowych

  Document
  Ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo Zdrowia
  Date de publication: 23 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  5 Safety Rules for those fleeing the war in Ukraine (in Polish, Ukrainian, Russian and English)

  Document
  La Strada
  Date de publication: 28 March 2022 (1 year ago)
  Créé: 28 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Anti Fraud & Exploitation - UNHCR Leaflet

  Document
  Date de publication: 25 March 2022 (1 year ago)
  Créé: 25 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  2023 PSEA Network Action Plan

  Document
  Action Plan
  Date de publication: 30 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 30 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Shelter Sector Partners Mapping - 17 April 2023

  Document
  Map and grid showing number of Shelter Sector Partners by Voivodship
  Date de publication: 5 June 2023 (6 months ago)
  Créé: 26 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Monitoring and Profiling Coverage in 2022

  Document
  Coverage of Protection Monitoring and Profiling in Poland in 2022
  Date de publication: 6 March 2023 (9 months ago)
  Créé: 6 March 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, Community Centers & Cash Enrollment hubs (2023)

  Document
  Blue Dots, Community Centers & Cash Enrollment hubs in Poland
  Date de publication: 14 February 2023 (9 months ago)
  Créé: 14 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, & Cash Enrollment Centres (24 August 2022)

  Document
  Date de publication: 24 August 2022 (1 year ago)
  Créé: 26 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, & Cash Enrollment Centres (27 June 2022)

  Document
  Date de publication: 27 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 27 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots, & Cash Enrollment Centres (20 June 2022)

  Document
  Date de publication: 20 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 20 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Blue Dots & Cash Enrollment Centres (10 June 2022)

  Document
  Date de publication: 12 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 12 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Blue Dots & Cash Enrollment Presence (3 June 2022)

  Document
  Date de publication: 6 June 2022 (1 year ago)
  Créé: 6 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Presence, Blue Dots & Cash Enrollment Centres (9 May 2022)

  Document
  Date de publication: 29 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 29 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Reference Map (18 March 2022)

  Document
  Reference map of Poland with border crossing points and reception centers as of 18 March 2022
  Date de publication: 18 March 2022 (1 year ago)
  Créé: 17 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Access to health services in Poland for refugees from Ukraine - UA, RU, PL, EN

  Document
  Access to medical services for Ukrainian Refugees
  Date de publication: 30 August 2022 (1 year ago)
  Créé: 30 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Access to health services in Poland for refugees from Ukraine - UA, RU, PL, EN

  Document
  Access to medical services for Ukrainian Refugees
  Date de publication: 30 August 2022 (1 year ago)
  Créé: 30 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: MHPSS Service Mapping 2023

  Document
  Date de publication: 26 April 2023 (7 months ago)
  Créé: 26 April 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Factsheet (1 August 2023)

  Document
  UNHCR Poland Factsheet is produced on a monthly basis.
  Date de publication: 11 August 2023 (3 months ago)
  Créé: 11 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update (15 July 2023)

  Document
  Date de publication: 31 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 31 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet (1 July 2023)

  Document
  Date de publication: 18 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 18 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update (15 May 2023)

  Document
  Date de publication: 1 June 2023 (6 months ago)
  Créé: 1 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet (1 May 2023)

  Document
  Date de publication: 30 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 30 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet_1 April 2023

  Document
  Date de publication: 19 April 2023 (7 months ago)
  Créé: 19 April 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update_15 March 2023

  Document
  Date de publication: 31 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 31 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Factsheet_01 March 2023_POLISH

  Document
  Date de publication: 24 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 24 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Operational Update_15 February 2023_Polish

  Document
  Date de publication: 24 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 24 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland 2022 Key Achievements

  Document
  Date de publication: 17 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 17 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation - Poland: REACH - Multi-Sector Needs Assessment (MSNA) questionnaire

  Document
  MSNA - Multi-Sector Needs Assessment UNHCR&REACH questionnaire
  Date de publication: 26 August 2022 (1 year ago)
  Créé: 26 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: GBV Safety Assessment Summary Report_ENG

  Document
  Date de publication: 26 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 26 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (December - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites
  Date de publication: 1 March 2023 (9 months ago)
  Créé: 1 March 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (September - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (November - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (October - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH

  Document
  Multi-Sector Needs Assessment (Poland, Health Sector Findings, October 2022) conducted by REACH
  Date de publication: 20 January 2023 (10 months ago)
  Créé: 25 January 2023 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Funding Opportunities for Polish NGOs (20 July 2023)

  Document
  Date de publication: 7 June 2023 (6 months ago)
  Créé: 7 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Funding Opportunities for Polish NGOs (20 July 2023)

  Document
  Date de publication: 26 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 26 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: European Union Funds

  Document
  Date de publication: 4 May 2023 (7 months ago)
  Créé: 4 May 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note Cash-based support for most vulnerable refugees from Ukraine in Poland for the winter season 2023/2024

  Document
  Cash-based support for most vulnerable refugees from Ukraine, in short Cash for winterization (CfWin) is part of the Inter-Agency winterization planning under the Refugee Response Plan 2023. The aim o...
  Date de publication: 4 October 2023 (2 months ago)
  Créé: 4 October 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland RRP 2024 Workshop Next Steps (September 2023)

  Document
  Date de publication: 14 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 14 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards - Technical Guidelines (Polis Language Version)

  Document
  Date de publication: 11 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 3 August 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers Standards - Technical Guidelines

  Document
  Date de publication: 11 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 3 August 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Shelter Sector Strategy 2023

  Document
  Date de publication: 11 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 11 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers standards Checklist

  Document
  Date de publication: 11 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 11 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Collective Centers standards Checklist (Polish Language Version)

  Document
  Date de publication: 11 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 11 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note - Targeting for cash assistance Targeting Task Force, Poland Cash Working Group, August 2023

  Document
  Date de publication: 30 August 2023 (3 months ago)
  Créé: 30 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Helpful Resources ENG and POL

  Document
  Date de publication: 3 August 2023 (4 months ago)
  Créé: 3 August 2023 (4 months ago)
 • Download

  Polska: Stanowisko UNHCR w sprawie dobrowolnych powrotów do Ukrainy

  Document
  W marcu 2022 r. UNHCR opublikował stanowisko w sprawie powrotów do Ukrainy (Position on Returns to Ukraine), wzywając państwa, by nie zmuszały do powrotu obywateli Ukrainy oraz osób dawniej zwykle prz...
  Date de publication: 11 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 11 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: IMWG Meeting Minutes - 23 November 2023

  Document
  Date de publication: 30 November 2023 (7 days ago)
  Créé: 30 November 2023 (7 days ago)
 • Download

  Poland: Cash for Rent Working Group meeting (27th of October, 2023) minutes

  Document
  Date de publication: 9 November 2023 (28 days ago)
  Créé: 9 November 2023 (28 days ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 18 Oct 2023

  Document
  Date de publication: 26 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 26 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Shelter, Housing & Accommodation Sector Meeting Minutes, 27 September 2023

  Document
  Date de publication: 12 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 12 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CWG meeting minutes, 20 September 2023

  Document
  Date de publication: 4 October 2023 (2 months ago)
  Créé: 4 October 2023 (2 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 16 February 2023 (Polish)

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 20 April 2023 (Polish)

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Lublin Coordination Meeting Minuets - 14 April 2023

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  AAP WG Meeting Minutes 20 July 2023

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Lublin Coordination Meeting Minuets - 17 May 2023

  Document
  Date de publication: 26 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 26 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - January-December 2023 [in Romanian]

  Document
  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - January-December 2023
  Date de publication: 3 March 2023 (9 months ago)
  Créé: 3 March 2023 (9 months ago)
 • Download

  Polska: Regionalny Plan Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy 2023 (Podsumowanie)

  Document
  Polska: Regionalny Plan Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy 2023 (Podsumowanie)
  Date de publication: 23 February 2023 (9 months ago)
  Créé: 23 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Polska: Regionalny Plan Działań Na Rzecz Uchodźców z Ukrainy 2023

  Document
  Polska: Regionalny Plan Działań Na Rzecz Uchodźców z Ukrainy 2023
  Date de publication: 23 February 2023 (9 months ago)
  Créé: 23 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Poland Chapter of Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2023

  Document
  Poland Chapter: Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2023
  Date de publication: 23 February 2023 (9 months ago)
  Créé: 23 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2023 Summary

  Document
  Poland: Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2023 Summary
  Date de publication: 23 February 2023 (9 months ago)
  Créé: 23 February 2023 (9 months ago)
 • Download

  Thematic Brief Investigation capacity into allegeations of Sexual Exploitation and Abuse in the Ukranian Refugee Response

  Document
  About the Thematic Brief This Thematic Brief summarizes the key takeaways from the interagency ‘Learning Corner’ organized by the Regional Safeguarding and PSEA Network in the Ukraine Refugee Response...
  Date de publication: 9 June 2023 (5 months ago)
  Créé: 9 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Thematic update on PSEA in the Ukraine emergency (March 2023)

  Document
  Safeguarding and protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) are key priorities for UNHCR, the UN Refugee Agency, in the Ukraine emergency response.
  Date de publication: 3 April 2023 (8 months ago)
  Créé: 3 April 2023 (8 months ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Date de publication: 1 December 2023 (6 days ago)
  Créé: 1 December 2023 (6 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Date de publication: 1 December 2023 (6 days ago)
  Créé: 1 December 2023 (6 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Date de publication: 7 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International w Polsce - W cieniu. Ukraińskie pracownice domowe w Polsce (Raport)

  Document
  Eskalacja wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. doprowadziła do kryzysu humanitarnego i przybycia do Polski miliona uchodźców. Duża społeczność ukraińskich migrantów i migrantek – z których wiele pracowało...
  Date de publication: 30 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CARE International in Poland - In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland (Report)

  Document
  The escalation of the war in Ukraine in February 2022 resulted in a humanitarian crisis and the arrival of a million of refugees to Poland. Before 2022, there was already a large community of Ukrainia...
  Date de publication: 30 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 30 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Report on Rehabilitation of Emergency Shelters in Poland - October 2023

  Document
  Report on Rehabilitation of Emergency Shelters in Poland
  Date de publication: 11 October 2023 (1 month ago)
  Créé: 11 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Position on Voluntary Returns to Ukraine

  Document
  Date de publication: 14 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 14 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  POLSAK: STANOWISKO UNHCR W SPRAWIE DOBROWOLNYCH POWROTÓW DO UKRAINY

  Document
  Date de publication: 14 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 14 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Intentions and Perspectives of Refugees from Ukraine (April - May 2023)

  Document
  UNHCR is taking the lead in conducting regular intention surveys with refugees from Ukraine to prioritize the inclusion of their perspectives in discussions about their future and to facilitate eviden...
  Date de publication: 7 July 2023 (5 months ago)
  Créé: 7 July 2023 (5 months ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Date de publication: 1 December 2023 (6 days ago)
  Créé: 1 December 2023 (6 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Date de publication: 1 December 2023 (6 days ago)
  Créé: 1 December 2023 (6 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Date de publication: 7 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Date de publication: 2 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Poland Protection Brief III (23 November 2022-31 March 2023)

  Document
  Date de publication: 19 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 19 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: UNICEF - What we know about vaccination

  Document
  Date de publication: 13 April 2023 (7 months ago)
  Créé: 13 April 2023 (7 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection-Cash-Humanitarian Assistance Findings (Poland, October 2022)

  Document
  MSNA Findings - Protection/ CASH & Markets/ Humanitarian Assistance
  Date de publication: 5 January 2023 (11 months ago)
  Créé: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Health Sector Findings (Poland, October 2022)

  Document
  Multi-Sector Needs Assessment - Health Sector Findings (Poland, October 2022)
  Date de publication: 5 January 2023 (11 months ago)
  Créé: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Education Sector Findings (Poland, October 2022)

  Document
  Multi-Sector Needs Assessment - Education Sector Findings (Poland, October 2022)
  Date de publication: 5 January 2023 (11 months ago)
  Créé: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Shelter Sector Findings (Poland, October 2022)

  Document
  Multi-Sector Needs Assessment - Shelter Sector Findings (Poland, October 2022)
  Date de publication: 5 January 2023 (11 months ago)
  Créé: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (September - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (November - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (October - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites.
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - January-December 2023 [in Romanian]

  Document
  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - January-December 2023
  Date de publication: 3 March 2023 (9 months ago)
  Créé: 3 March 2023 (9 months ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Recalibration - Regional Refugee Response Plan - March-December 2022

  Document
  Ukraine Situation: Recalibration - Regional Refugee Response Plan - March-December 2022
  Date de publication: 3 October 2022 (1 year ago)
  Créé: 3 October 2022 (1 year ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - March-December 2022

  Document
  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan - March-December 2022
  Date de publication: 26 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 26 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan

  Document
  Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan | Summary and Inter-Agency Funding Requirements March-August 2022
  Date de publication: 1 March 2022 (1 year ago)
  Créé: 1 March 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Accommodation overview - Sites Mapping and Monitoring in Poland (December - 2022)

  Document
  Site Mapping and Monitoring is a multi assessment exercise aiming to provide humanitarian actors with reliable data on the status and needs of the refugee accommodation sites
  Date de publication: 1 March 2023 (9 months ago)
  Créé: 1 March 2023 (9 months ago)
 • Download

  Report on Rehabilitation of Emergency Shelters in Poland - October 2023 - Polish version

  Document
  Report on Rehabilitation of Emergency Shelters in Poland
  Date de publication: 5 November 2023 (1 month ago)
  Créé: 20 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  UNHCR Poland Operational Update_15 Sep 2023

  Document
  Monthly Report
  Date de publication: 18 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 6 October 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland Protection Monitoring Brief #2 (August to November 2022)

  Document
  As a consequence of mass displacement from Ukraine, Poland has swiftly transformed from a country hosting a relatively small number of asylum seekers and refugees into one of the main refugee-hostin...
  Date de publication: 15 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 15 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 27 January 2023 (10 months ago)
  Créé: 27 January 2023 (10 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Date de publication: 5 January 2023 (11 months ago)
  Créé: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 19 December 2022 (11 months ago)
  Créé: 19 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Medevac Hub, Jasionka

  Document
  Medevc Hub operations and specifications
  Date de publication: 16 December 2022 (11 months ago)
  Créé: 27 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Date de publication: 14 December 2022 (11 months ago)
  Créé: 14 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 9 December 2022 (11 months ago)
  Créé: 9 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Date de publication: 9 December 2022 (11 months ago)
  Créé: 9 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (September 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Date de publication: 28 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 28 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: MSF Intervention in Poland

  Document
  Date de publication: 8 August 2023 (3 months ago)
  Créé: 8 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Actions for people from Ukraine implemented by the Foundation for Social Education

  Document
  Presentation prepared by Foundation for Social Education
  Date de publication: 1 February 2023 (10 months ago)
  Créé: 1 February 2023 (10 months ago)
 • Download

  Ukrainian Refugees in Poland Survey 2022. Preliminary findings

  Document
  WHO and Statistical Office of Poland, Rzeszow (Merkur Beqiri, WHO and Marek Cierpiał Wolan, Statistics Poland)
  Date de publication: 18 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 22 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  Date de publication: 9 June 2023 (5 months ago)
  Créé: 9 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  Date de publication: 9 June 2023 (5 months ago)
  Créé: 9 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Terms of Reference Revision - Poland Shelter Sector - 17/02/2023

  Document
  Date de publication: 26 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 26 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Terms of Reference - Protection Sector 2023

  Document
  Protection sectors ToR 2023
  Date de publication: 16 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 16 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Refugee Coordination Forum in Poland (11 August 2023)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Date de publication: 11 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 9 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group - Terms of Reference - August 2023

  Document
  The Cash Working Group in Poland, co-chaired by UNHCR and PAH, was created in March 2022 (updated in Aug 2023), to facilitate the coordination of a rapid Cash-Based Intervention (CBI) providing immedi...
  Date de publication: 31 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 31 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (11 August 2023)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Date de publication: 2 March 2023 (9 months ago)
  Créé: 8 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) - Terms of Reference ENG

  Document
  Date de publication: 17 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 17 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Podkarpackie Coordination Group (PCG) - Terms of Reference POL

  Document
  Date de publication: 17 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 17 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Terms of Reference (TORs)

  Document
  Date de publication: 26 September 2022 (1 year ago)
  Créé: 1 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  RECOMMENDED FREE PSEA-RELATED ONLINE TRAININGS AND RESOURCES FOR PARTNERS OF THE PSEA NETWORK

  Document
  This document provides information and links to different on-line training options on the matter of Protection Against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), which are free to access and available in v...
  Date de publication: 20 September 2023 (2 months ago)
  Créé: 22 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of 2023 Regional Refugee Response Plan - Reporting Guidelines

  Document
  Manual do raportowania aktywności wobec Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy 2023
  Date de publication: 2 June 2023 (6 months ago)
  Créé: 2 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: 2023 Regional Refugee Response Plan - Reporting Guidelines

  Document
  Guidelines for successful reporting against 2023 Regional Refugee Response Plan activities in Poland
  Date de publication: 2 June 2023 (6 months ago)
  Créé: 2 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Activity Info Training Manual (Polish)

  Document
  Training Manual for Reporting to Activity Info
  Date de publication: 21 September 2022 (1 year ago)
  Créé: 21 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Activity Info Training Manual

  Document
  Training Manual for Reporting to Activity Info
  Date de publication: 22 August 2022 (1 year ago)
  Créé: 22 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Information Management Working Group - 2023RRP&IntentionSurvey updates presentation (18 August 2023)

  Document
  Date de publication: 28 August 2023 (3 months ago)
  Créé: 28 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MSF Intervention in Poland

  Document
  Date de publication: 8 August 2023 (3 months ago)
  Créé: 8 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination meeting (28 July 2023)

  Document
  Date de publication: 8 August 2023 (3 months ago)
  Créé: 8 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 23 June 2023_CARE (presentation)

  Document
  Date de publication: 16 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 16 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 23 June 2023_WHO (presentation)

  Document
  Date de publication: 16 July 2023 (4 months ago)
  Créé: 16 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: CWG Briefing Notes - 9 November, 2022

  Document
  Emergency Relief for Refugees Fleeing Ukraine 2022: A Temporary Transitional Rapid Cash Response for Those Displaced and Most in Need
  Date de publication: 29 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 29 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Thematic update on PSEA in the Ukraine emergency (March 2023)

  Document
  Safeguarding and protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) are key priorities for UNHCR, the UN Refugee Agency, in the Ukraine emergency response.
  Date de publication: 3 April 2023 (8 months ago)
  Créé: 3 April 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 17 March 2023

  Document
  Date de publication: 23 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 23 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Dental EMT 3 March 2023

  Document
  Date de publication: 8 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 8 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Sector Coordination 03 March 2023

  Document
  Date de publication: 8 March 2023 (8 months ago)
  Créé: 8 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Suicide Prevention in Polish settings: agenda (19 September 2022 at 14:00, ZOOM)

  Document
  Date de publication: 16 September 2022 (1 year ago)
  Créé: 16 September 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Assistance to refugees with disabilities from Ukraine (Pomoc osobom uchodźczym z niepełnosprawnościami z Ukrainy)

  Document
  Date de publication: 9 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 9 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Mudita Association: supporting people with disability and their families

  Document
  Stowarzyszenie Mudita: wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
  Date de publication: 9 May 2023 (6 months ago)
  Créé: 9 May 2023 (6 months ago)
 • Download
 • Download

  Poland: Service mapping poster for Subcarpathian voivodeship and Wroclaw developed by Intersos

  Document
  W ramach strategii wyjścia, Intersos opracował ulotkę, która wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do usług medycznych na terenie województwa Podkarpackiego i we Wrocławiu oraz gdzie udać by uzyskać pomoc medy...
  Date de publication: 2 November 2022 (1 year ago)
  Créé: 2 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Education Service Mapping Tool (August 2022)

  Document
  Date de publication: 2 August 2022 (1 year ago)
  Créé: 2 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Health Sector Partners - presence and activities in Poland (18 April 2022)

  Document
  presence and activities in Poland as of April 18th 2022
  Date de publication: 18 April 2022 (1 year ago)
  Créé: 21 April 2022 (1 year ago)
 •   La crise des réfugiés dans la médias
  ...

  UNHCR survey finds refugees from Ukraine hope to go home

  UNHCR, 13 Jul 2022

  The majority of refugees from Ukraine hope to return home as soon as possible but around two-thirds expect to stay in their current host countries until hostilities subside and the security situation improves, according to new findings published today by UNHCR, the UN Refugee Agency. Lire plus

  ...

  Polish Government adopt an amendment to the law on assistance to citizens of Ukraine – press conference

  Ministry of Interior, 23 Jun 2022

  On 23 June 2022, Deputy Minister and government plenipotentiary for aid to Ukrainian refugees Szefernaker and newly appointed Minister-Member of the Council of Ministers Scigaj held a press conference on assistance to Ukrainian refugees in Poland. Lire plus

  ...

  UNHCR updates Ukraine refugee data, reflecting recent movements

  UNHCR, 09 Jun 2022

  GENEVA — UNHCR, the UN Refugee Agency, has updated its data portal on the Ukraine Refugee Situation, adding new data which better reflects recent movements of refugees from and to Ukraine. Lire plus

  ...

  Humanitarian actors in Poland seek US$ 740.6 million to support refugees from Ukraine

  UNHCR, 31 May 2022

  The United Nations and humanitarian partners in Poland, together with the Government of Poland, officially launched today the national chapter of the Inter-Agency Refugee Response Plan (RRP) for the Ukraine Situation, which brings together 87 partners. A total of US$740.6 million will be needed to c... Lire plus

  ...

  Organizacje humanitarne w Polsce zabiegają o 740,6 mln USD na wsparcie uchodźców z Ukrainy

  UNHCR, 31 May 2022

  Organizacja Narodów Zjednoczonych i partnerzy humanitarni w Polsce wraz z Rządem RP oficjalnie zainaugurowali polski wątek Regionalnego Planu Działań (RPP) w odpowiedzi na kryzys uchodźczy związany z sytuacją na Ukrainie. Plan skupia 87 partnerów. Na pokrycie najpilniejszych potrzeb uchodźców z Ukra... Lire plus

  Subscribe to Poland Inter-Agency Newsletter

  * indicates required
  Help Information
  Link to help page
  Refugees from Ukraine recorded in Poland JSON 
  954,599
  Last updated 14 Nov 2023
  Source - UNHCR, Government 

  Loading Border crossings from Ukraine (since 24 February 2022)

  ["population",{"title_language_ar":"","title_language_en":"Border crossings from Ukraine (since 24 February 2022)","title_language_es":"","title_language_fr":"","subtitle_language_ar":"","subtitle_language_en":"","subtitle_language_es":"","subtitle_language_fr":"","order":"","view":"totalPopulationType","population_group":["0;5460"],"limit":"","fromDate":"","color":"#9A9A9A","frequency":"day","chartType":"areaspline","async":"1","type":"situation","widget_id":452345,"position":"right","locale":"fr","title":"Border crossings from Ukraine (since 24 February 2022)","subtitle":"","sv_id":54,"geo_id":"10781"}]
  Border crossings to Ukraine (since 28 February 2022) JSON 
  14,299,729
  Last updated 20 Nov 2023
  Source - UNHCR, Government